Overleg over bestrijding van kinderporno op internet

woensdag 31 oktober 2007 11:57

De heer Anker (ChristenUnie) sluit zich aan bij de laatste opmerking van
de heer Van der Staaij. Hij verwijst naar zijn opmerking in eerste termijn
over de eensgezindheid in de Kamer over de bestrijding van kinderporno
en het actualiseren van het plan van aanpak. Laten alle suggesties, ook die
over de VOG, worden meegenomen opdat er een compleet inzicht ontstaat
van alle ideeën die mensen hebben om kinderporno te bestrijden.
Laat er een goed plan van aanpak komen waarmee men de komende
jaren verder kan.

Het antwoord over de aanpak bij de politie is teleurstellend. Het debat
moet hier wel gevoerd blijven worden en de Kamer moet er goed bij
betrokken blijven.

Naar aanleiding van vragen over de Vereniging MARTIJN en de oprichting
van de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit schrijft de minister
dat er bijzondere aandacht blijft voor de activiteiten van een dergelijke
partij. Het forum vormt echter een onfris grijs gebied. Er wordt niet direct
gesproken over seksuele handelingen, maar er wordt veel gesuggereerd.
Er wordt in bedekte termen gesproken over seks met kinderen, men deelt
fantasieën met elkaar. Er wordt een link gelegd met seks met kinderen en
informatie uitgewisseld waar men kinderporno kan vinden. De heer Anker
heeft het idee dat dit forum een belangrijke schakel is in kinderporno in
Nederland. Het gaat om het grijze gebied. Het is zoeken naar de grens wat
wel en niet kan. Dat is heel lastig. Er moeten wegen worden gezocht om
strafrechtelijk hiertegen op te treden. Welke mogelijkheden ziet de
minister en welke bereidheid heeft hij om hiermee aan de slag te gaan?

De heer Anker sluit zich aan bij het voorstel van mevrouw De Pater en van
het Meldpunt Kinderporno voor een landelijke aanjager of nationale coördinator,
om er serieus werk van te maken en om een centraal aanspreeken
adviespunt te hebben voor de bestrijding van kinderporno.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari