Overleg over participatie van jongeren met een handicap

08-11-2007 11:59 08-11-2007 11:59

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) vindt dat de Wajong bereikbaar
moet blijven voor jonggehandicapten die niet kunnen werken. Het beperken
van de toegang tot de Wajong mag geen doel op zichzelf zijn. Het
welzijn van deze groep jongeren moet centraal staan. De leeftijd voor de
keuring moet vooralsnog 18 jaar blijven, want het is niet zeker dat door
uitstel van de keuring meer jongeren aan het werk komen.
- Hoe zorgt de minister voor een strengere handhaving van de Wet
gelijke behandeling chronisch ziekten en gehandicapten wat betreft
arbeidsmarktparticipatie?
- Hoe verhoudt zich de inzet op welzijn met het beperken van toelating
tot de Wajong?
- Welke financiële ondersteuning krijgen Wajongers tijdens de zoektocht
naar werk?
- Is de minister het ermee eens dat REA-instellingen vanwege hun
succes een onderwijsgerichte benadering verdienen? Vallen jongeren
niet tussen wal en schip als Eega moet stoppen? Hoe verhoudt zich dit
tot het voornemen te komen tot een verbetering van de overgang van
school naar arbeidsmarkt?
- Wordt bij het opstellen van het handelingsplan ook contact gelegd met
het UWV? Wat zijn de bevoegdheden van de jobcoach? Wordt die
betrokken bij het handelingsplan?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari