Overleg over pre-implantatie en genetische diagnostiek

20-11-2007 13:04 20-11-2007 13:04

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) gaat
ervan uit dat de open benadering van de staatssecretaris zich verhoudt tot
de medisch-ethische kaders van het kabinet, zoals verwoord in de beleidsbrief
ethiek.
- Is de staatssecretaris het ermee eens dat de vraag hoe ver men wil
gaan met de techniek niet simpelweg vanuit de autonomiegedachte
van de mens te beantwoorden is?
- Wil de staatssecretaris zorgen voor evenwicht in de consultatieronde
tussen medisch-technische en moreel-ethische aspecten?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari