Overleg over de Zuiderzeelijn

28-11-2007 13:10 28-11-2007 13:10

De heer Cramer (ChristenUnie) herhaalt dat het Coalitieakkoord helder is
over dit onderwerp. Toch wil hij een nadere uitleg van de minister van de
conclusie dat de aanleg van de Zuiderzeelijn onvoldoende structuurversterkend
is voor Noord-Nederland. Dat is namelijk de basis voor de
discussie over het Regiospecifiek Pakket.

Hij is altijd voorstander geweest van de aanleg van de Zuiderzeelijn, maar
als dat niet haalbaar blijkt te zijn, moet hij realistisch zijn. Hij steunt dus de
conclusie van het kabinet inzake het alternatief pakket; dat moet echter
wel een volwaardig alternatief zijn. De maximaal beschikbare rijksbijdrage
is hierbij belangrijk. Tegen deze achtergrond zal de keuze voor uitwerking
in een ruimtelijkeconomisch programma, concrete bereikbaarheidsprojecten
en het regionaal mobiliteitsfonds een duidelijke meerwaarde
hebben. Hij spreekt zijn waardering uit voor Noord-Nederland dat een
goed pakket tot stand heeft gebracht en voor de minister die waarde hecht
aan een zorgvuldige discussie over de Zuiderzeelijn.

Het is eerlijk ten opzichte van de regio wanneer de projecten voor de
Noordvleugel een andere plaats krijgen dan nu het geval is in het budget
van 2 mld. Wat is hierop de reactie van de minister?

Wat het mobiliteitsfonds betreft, is het zeer te prijzen dat de regio bereid is
om zelf een majeure bijdrage te leveren. De regio moet van Den Haag dan
ook de ruimte krijgen om snel aan de slag te gaan. De regie moet dus
vooral bij het Noorden liggen. Het maatschappelijk nut is bovendien al
aangetoond in MKBA's.

Is het mogelijk om te bekijken of en zo ja in hoeverre er nog mogelijkheden
zijn voor het andere deel van Flevoland in dit kader?

Nadere gedachtewisseling
De heer Cramer (ChristenUnie) concludeert dat de regie bij het Noorden
ligt. Als daarover afspraken zijn gemaakt, kan dat in het mobiliteitsfonds
worden ondergebracht. Ook hij wil dat er 160 mln. extra bij komt voor
ov-investeringen. Voorts kan hij zich te zijner tijd een Hanzelijn-plus voorstellen.
Overigens mist het noordoosten van Flevoland letterlijk de trein.
Kan dit punt welwillend in de overwegingen worden meegenomen?

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari