Overleg over het preventiebeleid

woensdag 05 december 2007 13:15

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) is blij
met het accent op de belangrijke rol van de burger voor zijn eigen gezondheid,
naast de rol van de overheid als schild voor kwetsbare groepen.
Preventiebeleid moet niet alleen zijn gericht op het individu maar ook op
het gezin en op groepsverbanden.

Wat wil de minister concreet gaan doen om kinderen te beschermen tegen
meeroken? Welke actie wil de minister ondernemen in de geest van het
reclameverbod voor alcohol tot 21.00 uur?

Welke voorstellen kan de Kamer binnenkort verwachten op de beleidsterreinen
diabetes en depressie? Is de minister het ermee eens dat
uitvoerders in de gezondheidszorg voldoende opleiding, tijd en financiering
moeten krijgen om screening zorgvuldig uit te voeren? Worden
verloskundigen voldoende toegerust om ouders te begeleiden bij de
uitkomsten van de nieuwe hielprik?

Wat wil de minister concreet doen tegen ongewenste risicoselectie? Kan
hij de rol van de huisarts in wijkpreventiebeleid uitwerken?

Hoe denkt de minister over goede ketenzorg voor seksuele gezondheid,
gecoördineerd door de GGD en met een goede afbakening van de taken
van uitvoerende organisaties? Hoe staat het met de andere organisatie en
financiering van de medische en seksuologische hulpverlening, ook door
de FIOM? Worden hierbij ook levensbeschouwelijke instellingen betrokken?
Is de lijst van concrete maatregelen en toezeggingen compleet? Hoe
kan de Kamer het preventiebeleid goed monitoren?

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari