Overleg over voorkomen overkreditering van schulden

19-12-2007 13:51 19-12-2007 13:51

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) is mordicus tegen het bezuinigen
op hulpverlening. Het ontstaan van schulden moet kost wat kost
worden bestreden. Ook schuldeisers moeten hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen. Anders moeten zij worden aangepakt.
- Hoe staat het met de samenwerking tussen schuldeisers en schuldhulpverlening?
- Hoe staat de regering tegenover de hoge incassokosten?
- Wil de regering budgetteringscursussen opnemen in het lespakket op
school?
- Is de regering bereid de spaarzin van jongeren te stimuleren?
- Wil de regering een budgetcursus in het kader van de inburgeringscursus
aanbieden?
- Zijn de gemeenten verplicht schuldhulpverlening aan te bieden?
- Waar kan men terecht bij klachten over schuldhulp? Moet hiervoor
geen meldpunt komen?
- Als de AFM niet tot eenduidige afspraken met kredietverstrekkers komt
over de leennorm, is de regering dan bereid de norm te verduidelijken?
- Wil de regering de Stichting Christelijke Schuldhulppreventie financieel
ondersteunen bij het ontwikkelen van programma's voor schuldpreventie?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari