Overleg over de invoering van 'passend onderwijs'

19-12-2007 13:58 19-12-2007 13:58

De heer Slob (ChristenUnie) wil van de staatssecretaris weten hoe het
Invoeringsplan zich verhoudt met de afspraken in het coalitieakkoord,
waarin de integratie van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs afhankelijk
wordt gemaakt van voldoende voorzieningen en expertise. Het
stemt hem tevreden dat in Passend onderwijs de zorgleerling centraal
blijft staan en dat zorg op maat een streven blijft, ook al staat dit soms op
gespannen voet met de noodzaak tot kostenbeheersing.

De aandacht voor de structuur mag niet leiden tot een marginalisering
van de docenten en hun ondersteuning. Wat gaat de staatssecretaris
concreet doen aan de opleiding, de ontwikkeling van zorgexpertise en de
beloning van docenten? Welke stem moeten zij krijgen bij de intake van
zorgleerlingen?

De heer Slob vindt het streven naar een veranderingsproces «van
onderop» positief, maar waarschuwt ervoor dat de afwezigheid van
blauwdrukken kan leiden tot vrijblijvendheid. Daarom moet duidelijkheid
worden geschapen over doelen, tijdpad en de evaluatie van resultaten.
Ook dient er een duidelijk go-no-go-moment te worden bepaald. Verder
vraagt hij om een toelichting op het takenpakket en de beoogde werkwijze
van de commissie-Lambrechts. Hij stelt voor om de commissie ook een
rol te geven bij de ambulante begeleiding. Verder vraagt de heer Slob om
een inventarisatie van de voor- en nadelen van budgetfinanciering. En hoe
gaat de staatssecretaris de gebrekkige besteding van het voor de huisvesting
van de vso-praktijklokalen geoormerkte geld aanpakken?

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari