Overleg over de voortgang staatkundig proces Nederlandse Antillen

19-12-2007 14:30 19-12-2007 14:30

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) erkent dat de praktijk weerbarstiger
is dan haar fractie enige tijd geleden dacht.
- Kan de Kamer een duidelijk tijdpad krijgen voor de genomen en te
nemen maatregelen?
- Is de overeenstemming over de wijze waarop St. Maarten en Curac¸ao
worden betrokken bij de totstandkoming van de consensus-Rijkswetten
vastgelegd? Zo ja, kan de Kamer dit document dan inzien?
- Wat houdt de verbeterslag binnen de politiekorpsen in?
- Heeft de staatssecretaris zicht op de diversiteit en de reikwijdte van de
sociaaleconomische initiatieven (SEIs)?
- Welke rol gaat de Bank van de Nederlandse Antillen spelen?
- Waarom wil de staatssecretaris de Nederlandse wetgevingscapaciteit
niet tijdelijk uitbreiden?
- Heeft de staatssecretaris gecommuniceerd over de noodzaak van een
vereffenaar in de onderhandelingen over de ontmanteling?
- Wat houdt een praktische start van de overdracht van taken aan
Curac¸ao en St. Maarten in? Wanneer vindt die plaats? Hoe kan een
voortijdige uitholling van het land Nederlandse Antillen worden tegengegaan?
- Hebben de landen Aruba, St. Maarten en Curac¸ao zich al uitgesproken
over een UPG-status (Ultraperifeer Gebied)?
- Is het nog steeds de bedoeling dat Curac¸ao zorg gaat dragen voor
detentiecapaciteit voor de BES-eilanden?

« Terug

Nieuwsarchief > 2007

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari