Nieuws Permanente Campagne

woensdag 02 februari 2005 15:28

In kader van de Permanente Campagne zijn er weer diverse nieuwsitems te vermelden.

Op zoek naar nieuwe Kamerleden
 
In 2007 zijn er alweer nieuwe Tweede-Kamerverkiezingen. Daarom beginnen we alvast met het verzamelen van namen voor de aanbodlijst. Het partijbureau roept u dan ook op om namen door te geven, met toestemming van de betrokkenen, van mensen (leden) die u geschikt vindt voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Of als u uzelf geschikt acht, schroom dan niet en meld u/je aan, het liefst met aanbeveling van de lokale kiesvereninging (maar dit moet niet).
 
Het hoeft niet zo te zijn dat u of de mensen die u wilt doorgeven, nu al meteen geschikt zouden moeten zijn voor de Tweede Kamer. Het kunnen ook potentiële kandidaten zijn. Weet ook dat deze mensen, als ze dat willen, trainingen krijgen aangeboden zodat ze meer van de partij en christelijke politiek te weten komen. Kortom overweeg zelf of kijk rond binnen uw netwerk en uw kiesvereniging en kom met namen. We zoeken een brede vertegenwoordiging en afspiegeling van de partij, van witte tot kleurlingen, van jong tot oud, vrouw en man, van gereformeerde gemeente tot evangelisch, etc.
 
 
4e ChristenUnie-Migrantentalkshow succes
 
In Den Haag werd op zaterdag 22 januari de vierde migrantentalkshow gehouden. De bijeenkomst werd goed bezocht en de sfeer was zoals altijd bijzonder goed en kleurrijk. Met muziek, stand-up comedian dr. Johnny Love, migrantenhapjes, Tineke Huizinga en de presentatie van een migrantenonderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat we veel christenmigranten in principe positief zijn over de ChristenUnie, maar dat men de partij wel beter wil leren kennen. Deze avonden zijn zeer stimulerend om christenmigranten bij de partij te betrekken. Neem contact op met het partijbureau voor het programma en meld je aan voor het organiseren van zo’n avond in jou stad of dorp.
 
 
Actie Godsdienstvrijheid geslaagd
 
Sommige leden hebben meegedaan aan de kaartenactie Godsdienstvrijheid. Er werden uiteindelijk tienduizend handtekeningen opgehaald. Samen met een oproep, inclusief taakomschrijving van de in te stellen Europees ambassadeur Mensenrechten en Godsdienstvrijheid, werd dit in de zomer aangeboden aan minister Bot van Buitenlandse Zaken. Ook werd het document vertaald en aangeboden aan onze zusterorganisaties in Europa, zodat ook zij hun minister van Buitenlandse Zaken hiertoe konden oproepen. De actie was een grote stap in geloof, maar gelukkig hoorden we in december dat de EU-voorzitter Barosso had ingestemd met het aanstellen van deze Europese ambassadeur. Met dank aan de leden die hieraan hebben meegewerkt.
 
 
 
Ouderen horen erbij
In de huidige maatschappij worden mensen op hoge leeftijd vaak vooral gezien als een bron van zorg. De bijbel leert ons echter respect te hebben voor het "grijze haar" en gebruik te maken van de wijsheid die ouderen in de loop van hun leven hebben opgedaan. Door middel van een ouderenwerkgroep wil de ChristenUnie daar invulling aan geven. Daarbij is vooral de wens dat de werkgroep zich buigt over het ouderenbeleid, omdat zij daarbij vaak persoonlijk betrokken zijn.
Op 7 januari 2005 vergaderde de werkgroep voor het eerst. Jan Rietkerk en Willie de Zoete zijn de trekkers. Meteen bij het voorstelrondje bleek dat hier een reservoir is gecreëerd waarin naast levenservaring, ervaring in bestuursfuncties en maatschappelijke participatie ruim voor handen is. In de vergadering is besloten dat de werkgroep kiest voor een praktische aanpak. Eerst kijkt ieder lid in zijn of haar omgeving wat er gedaan wordt aan ouderenbeleid en welke kanttekeningen daarbij te plaatsen zijn. In de werkgroep wordt dit dan verder doorgesproken.
Via de invalshoek "zorg" wordt gekeken naar welzijn, wonen, werk en inkomen. De Christelijke ethiek moet doorklinken in adviezen die worden gegeven (o.a. voor de verkiezingsprogramma’s) en in eventuele acties die zullen worden ondernomen.
Spreekt één en ander u aan en wilt u meedenken, dan kan dat door te reageren op een onderwerp of u op te geven voor de werkgroep (vergaderfrequentie 4 maal per jaar). De volgende bijeenkomst is op 18 maart om 14.00 uur op het partijbureau in Amersfoort.
U kunt bellen met het landelijk bureau of mailen naar de contactpersoon: whdezoete@wanadoo.nl
 
Joël Voordewind
Hoofd Campagnes ChristenUnie
 
tel.    033-422 6953
mob. 06-22 198 918
 
aanwezig: maandag t/m donderdag

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari