Grondwet

dinsdag 11 januari 2005 12:48

Vandaag vergaderde het Europees Parlement over de grondwet voor de Europese Unie. Hier de bijdrage van Bas Belder aan het debat.

Bijdrage van Bas Belder aan het debat op 11 januari 2005

Voorzitter,

Het Europees Parlement debatteert vandaag vólgens de rapporteurs over een Verdrag dat "naar aard en inhoud" een Grondwet is. Zij vervallen in hun rapport in de schijnbare tegenstelling tussen de Raad en de lidstaten enerzijds en het Parlement en de burgers anderzijds. Hiermee gaan de rapporteurs voorbij aan het feit dat de Europese instellingen hun bestaan danken aan de vrijwillige overdracht van bevoegdheden door de lidstaten. Bovendien blijven de burgers zich primair identificeren met de eigen staat. Daar zal een van bovenaf opgelegde Europese identiteit met eigen symboliek niets aan veranderen!

Het Verdrag geeft de Europese Unie statelijke trekken. De minister van Buitenlandse Zaken is hiervan een betreurenswaardig voorbeeld. Een gezamenlijke figuur moet het gebrek aan gezamenlijk beleid camoufleren. Bovendien is de institutionele verankering van deze persoon ongelukkig. Beide rapporteurs moeten erkennen dat de dubbele verantwoordelijkheid richting Raad en Commissie verwarring creëert en de kiem legt voor potentiële loyaliteitsconflicten. MdV, ik kan dit Verdrag dan ook niet anders typeren als een ondoordachte en blinde vlucht naar voren.


Meer informatie: Dick Jan Diepenbroek, 010 414 0534

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari