Digitale media moet toegankelijk worden

27-01-2005 09:41 27-01-2005 09:41

MdV,

Het Verslag Rübig handelt over de verbetering van digitale inhoud. Eén van de aspecten van die verbetering is de vergroting van de toegankelijkheid. Digitale inhoud moet zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met een handicap. Denk bijvoorbeeld aan de visuele handicap waarvoor spraaktechnologie of een brailletoetsenbord in gebruik is. Deze toegankelijkheid laat te wensen over omdat de technische eigenschappen van websites onvoldoende aansluiten bij de speciale apparatuur die deze mensen gebruiken. Ten behoeve van goede websitestandaarden zijn er de W3C-richtsnoeren. Waar het nog steeds op vastzit, is de volstrekt onvoldoende implementatie ervan.

MdV,

Het Verslag Rübig handelt over de verbetering van digitale inhoud. Eén van de aspecten van die verbetering is de vergroting van de toegankelijkheid. Digitale inhoud moet zo toegankelijk mogelijk zijn voor mensen met een handicap. Denk bijvoorbeeld aan de visuele handicap waarvoor spraaktechnologie of een brailletoetsenbord in gebruik is. Deze toegankelijkheid laat te wensen over omdat de technische eigenschappen van websites onvoldoende aansluiten bij de speciale apparatuur die deze mensen gebruiken. Ten behoeve van goede websitestandaarden zijn er de W3C-richtsnoeren. Waar het nog steeds op vastzit, is de volstrekt onvoldoende implementatie ervan.

Het programma "eContent-Plus" moet bijdragen aan internationale afstemming van de toegankelijkheidsrichtsnoeren voor mensen met een handicap. Het is voor bedrijven zelfs financieel aantrekkelijk om er werk van te maken. De bouw van een toegankelijke applicatie kost meer geld, maar de kostenbesparingen bij het onderhoud en het beheer maken het financiële resultaat positief. Dit is bij uitstek een onderwerp dat een plaats verdient in het programma. Temeer daar de doelstelling van toegankelijkheid meer dan de andere doelstellingen internationale afstemming vergt. De aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een handicap is voor mij daarom belangrijk om te kunnen bepalen of er voldoende meerwaarde is boven nationaal beleid om in te stemmen met de budgetverhoging.

De aandacht voor mensen met specifieke behoeften moet handen en voeten krijgen door toegankelijkheid in het programma als geheel te integreren. Mag ik aannemen dat de Commissie zich voorneemt om toegankelijkheidseisen op te nemen in de selectiecriteria en indicatoren voor de prestatiemeting? Graag verneem ik hoe sterk het accent is dat de Commissie gaat leggen op de toegankelijkheid voor mensen met een handicap met betrekking tot het bijbehorende budget. Want dat immers moet duidelijk maken dat het programma er daadwerkelijk voor zorgt dat mensen met een handicap toegang krijgen tot digitale informatie en diensten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari