Controle EU-gelden nog steeds slecht

donderdag 10 februari 2005 11:17

Het beheer en de controle van EU-gelden behoeft nog op veel punten verbetering, het goed verantwoorden over de resultaten van EU-beleid blijft een ondergeschoven kindje en het inzicht in de recht- en doelmatige besteding van EU-gelden in de lidstaten, óók in Nederland, is nog steeds beperkt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het vandaag door de Algemene Rekenkamer gepubliceerde EU-trendrapport 2005.

Het beheer en de controle van EU-gelden behoeft nog op veel punten verbetering, het goed verantwoorden over de resultaten van EU-beleid blijft een ondergeschoven kindje en het inzicht in de recht- en doelmatige besteding van EU-gelden in de lidstaten, óók in Nederland, is nog steeds beperkt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het vandaag door de Algemene Rekenkamer gepubliceerde EU-trendrapport 2005.

De Rekenkamer heeft hiervoor een onderzoek gedaan naar de bestedingen die in Nederland zijn gedaan, en naar de rapportage die in Brussel plaatsvindt over het daar ontvangen geld. Over beide zaken is de Rekenkamer niet positief gesteld, al wordt hier en daar wel een lichtpuntje gezien.

Zo is binnen de Europese Commissie meer aandacht gekomen voor goed financieel beleid, maar dit heeft er nog niet toe geleid dat de Europese Rekenkamer tevreden is over de controle op het uitgegeven geld. Zo onthield deze ook in 2004 weer de gewenste goedkeuring over de uitgaven. Voor de eurofractie ChristenUnie-SGP was dat dan ook reden om tegen de parlementaire goedkeuring voor de uitgaven te stemmen.

De Nederlandse Rekenkamer concludeert in het Nederlandse deel van het onderzoek onder meer dat "de verschillende jaarlijkse rapportages geen zekerheid over de rechtmatigheid van de bestedingen bieden. Op de doelmatigheid van de bestedingen gaan de rapportages al helemaal niet in. De bestaande rapportages aan Brussel kunnen dus geen basis vormen voor een eventuele nationale EU-verantwoording. De huidige rapportages aan het parlement over de landbouw- en structuurfondsgelden zeggen weinig of niets over wat er precies met het geld is gedaan en geven een onvoldoende beeld van de rechtmatigheid van bestedingen in Nederland. Over de overige EU-gelden die in Nederland worden besteed is vrijwel niets bekend."

Zowel in Nederland als in Brussel is er dus weinig duidelijk over de besteding van het EU-geld. De eurofractie ChristenUnie-SGP heeft hier in het verleden al vaker tegen geageerd en opgeroepen om eindelijk werk te maken van een sluitende financiële controle. In april 2003 zei Rijk van Dam hierover: "Vanaf haar aantreden in 1999 heeft deze [de vorige, red.] Commissie plechtig beterschap beloofd. Maar vandaag, 4 jaar verder, blijkt een positieve betrouwbaarheidsverklaring van de Europese Rekenkamer nog lang niet in zicht! We moeten het weer doen met een toezegging dat de Commissaris echt alles zal doen om de situatie te verbeteren en haar belofte dat er in 2005 een modern boekhoudsysteem zal zijn. Concrete toezeggingen over 2003 en 2004 horen wij niet.  Uitstel van kwijtingverlening ligt dan ook wel degelijk voor de hand. Dán kunnen we het komend halfjaar zien of de Commissie écht vorderingen maakt."

Het uitblijven van goede financiële controle was dan ook voor ChristenUnie en SGP een van de redenen om tegen de begroting voor 2005 te stemmen.


Meer informatie: Jan Schippers, 010 414 0534

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari