Vervuiling op zee moet worden bestraft

woensdag 23 februari 2005 10:36

In Brussel is gesproken over het informele akkoord tussen de Raad en het EP over de sancties op het verontreinigen van de zee door schepen. Hans Blokland kan zich grotendeels vinden in de bepalingen die zijn overeengekomen.

MdV,
 
we spreken op dit moment niet alleen over het verslag van collega Wortmann, maar tevens over het akkoord wat zij met de Raad heeft bereikt.
 
Voor mij zijn in dit dossier twee zaken van belang. In de eerste plaats dat we ons realiseren dat de zeevaart een mondiale sector is die slechts dan optimaal functioneert wanneer ook de wetgeving op mondiaal niveau wordt vastgesteld. Het aansluiten bij de MARPOL wetgeving door zowel Raad als rapporteur stemt mij dan ook tevreden.
 
Daarnaast is wetgeving zonder adequate controle en sancties zinloos. Ik ben blij dat de rapporteur de Raad heeft kunnen bewegen tot het doen van een concrete toezegging inzake de strafrechtelijke wederhelft van dit dossier.
 
Tot slot wil ik opmerken dat ik uitzie naar de studie van de Commissie inzake de vorming van een europese kustwacht. Wellicht dat die me het nut van een dergelijk orgaan in kan laten zien.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari