Handel in eicellen

dinsdag 08 maart 2005 23:22

Vandaag debatteert het Europees Parlement over de mogelijke handel in eicellen die plaatsvindt tussen Roemenië en Engeland. Met name vrouwen uit minderheden (Sinti en Roma) worden met hoge bedragen gelokt om hun eicellen in een riskante operatie af te staan. Hans Blokland is hier fel op tegen en gebruikte zijn spreektijd om de Commissie te vragen hier tegen op te treden.

Blokland (IND/DEM). Voorzitter, wij praten hier vandaag over dit onderwerp, mede omdat er vanuit de Europese Unie geld beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek naar embryonale stamcellen. Ik heb hier in dit Huis al eens eerder mijn verbazing daarover uitgesproken, want dit onderzoek is in een aantal lidstaten verboden en verdraagt zich niet met de vandaag in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen resolutie tegen alle vormen van menselijk klonen.
 
Daarnaast is er de commerciële exploitatie van vrouwen die, aangelokt door betaling van forse bedragen, eicellen afstaan zonder precies te weten aan welke medische risico's zij zich blootstellen. Voor mij is duidelijk dat handel in eicellen en menselijke embryo's zo snel mogelijk moet worden beëindigd. De Commissie zou er echter ook goed aan doen om te onderzoeken of zijzelf hier niet medeverantwoordelijk voor is, omdat zij met Europees geld onderzoek stimuleert dat in sommige lidstaten strafbaar is. Het lijkt mij dat het subsidiariteitsbeginsel hier wordt genegeerd, want er is hier geen sprake van een probleem dat niet in de lidstaten zelf kan worden opgelost.
 
Commissaris, kunt u aangeven hoe u denkt over deze handel en kunt u mij toezeggen dat financiering van onderzoek alleen plaatsvindt als dit onderzoek in alle lidstaten van de Unie is toegestaan? Bent u bereid zich te houden aan de vandaag in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen resolutie waarin wordt opgeroepen tot het nemen van maatregelen om de exploitatie van vrouwen te voorkomen?

Meer informatie: Jan Wijmenga, 010 414 0534

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari