Europese Politie Academie

maandag 11 april 2005 21:15

Blokland, namens de IND/DEM-Fractie. – Voorzitter, de politie is je beste vriend. Met die slogan probeerde de Nederlandse politie ooit haar imago te verbeteren en het gezag te herstellen voor de openbare orde en veiligheid. Nu in onze tijd opnieuw die openbare orde in het geding is, blijkt het noodzakelijk om grensoverschrijdend samen te werken. Nationale politieinstituten organiseren op het niveau van commissarissen al intensief contact. Dat dit nu wordt uitgebreid tot de opleiding voor hogere, leidinggevende functionarissen, is een welkome aanvulling. Het voorstel van de Europese Commissie om van de Europese politieacademie een orgaan van de Europese Unie te maken, heeft onder voorwaarden mijn instemming. Het is volstrekt helder dat met dit voorstel gestreefd wordt naar een efficiënter en doeltreffender functionerende academie voor politiefunctionarissen.
 
Ik houd bezwaar tegen de verbreding van de doelgroep. Het verbreden van de doelgroep tot alle rechtshandhavingsdiensten staat niet in verhouding tot de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. In de evaluatie van december 2003 is gebleken dat er geen aanleiding is om de doelgroep uit te breiden tot lagere politieambtenaren en andere rechtshandhavingsdiensten. Daarmee wordt teveel ingegrepen in de nationale autonomie en zal ook een concessie moeten worden gedaan aan de inhoud.
 
Als, zoals de rapporteur terecht opmerkt, het doelmatig gebruik van de middelen een doelstelling is van het Commissievoorstel, dan verbaast het mij dat niet gekozen is voor de vestigingsplaats Brussel. Bij mijn werkbezoeken aan Europese agentschappen bleek telkens dat de kosten van buiten Brussel gestationeerd personeel aanmerkelijk hoger liggen dan die van personeel in Brussel. Met name de kosten van reizen tussen de vestigingsplaats en Brussel door Commissieambtenaren vormen een grote kostenpost.
 
Voorzitter, ik rond af. Ik steun het verslag van collega Demetriou en hoop dat de Commissie in deze raadplegingsprocedure de amendementen van het Parlement serieus laat meewegen in de richtlijn. Daarmee kan beter invulling gegeven worden aan het herstel van het gezag van de politie.
Meer informatie: Jan Harm Boiten, 010 414 0534

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari