Grondwater

donderdag 28 april 2005 11:29

In Brussel debatteerde het EP vandaag over nieuwe beschermingsnormen voor grondwater. Namens de fractie nam Hans Blokland aan dit debat deel. Bijgevoegd is zijn bijdrage aan het debat.

Hans Blokland (IND/DEM), namens de fractie:
 
Voorzitter,
In de elf jaar dat ik nu actief ben in dit parlement heb ik het nog niet vaak meegemaakt dat de rapporteur zelf een minderheidsstandpunt indiende bij een verslag. Ik vind het eerlijk gezegd wat merkwaardig dat collega Klass dit nu gedaan heeft. Haar punt is dat de aangenomen amendementen in de milieucommissie teveel ruimte laten voor eigen beleid door de lidstaten.
 
Voorzitter, ik kan hier alleen maar benadrukken dat de amendering door de milieucommissie voor mij juist positief is. Grondwater is immers in hoofdzaak een nationaal onderwerp. Bij de behandeling van de kaderrichtlijn water is erkend dat grondwater een aparte behandeling diende te krijgen. Mede vanuit het oogpunt van subsidiariteit vind ik dat voor deze dochterrichtlijn geen andere rechtsgrondslag kan bestaan dan artikel 175, lid1.
 
Grondwater is een bedreigde natuurlijke hulpbron en verdient aandacht door uitwisseling van goede praktijken en het aansporen tot betere bescherming.
Voor het hanteren van rigide Europa-brede normen is echter geen plaats. We weten al dat het bijzonder moeilijk is om een objectieve bepaling van het gehalte van een stof in grondwater te meten voor een regio, laat staan voor een lidstaat. Want bijvoorbeeld de concentratie chloride kan variëren van 20 mg/l tot meer dan 10.000 mg/l, en dat binnen een afstand van 10 km!
 
Voorzitter, als laatste wil ik de aandacht van de leden nog even vestigen op de problematiek rond het lozingsverbod. Amendement 43 is hier cruciaal in. In verband met de manier waarop drinkwater wordt gewonnen in een deel van de lidstaten, namelijk via infiltratie van oppervlaktewater, is het uiterst belangrijk dat er geen absoluut lozingsverbod ingevoerd wordt. Ik vraag u dan ook tegen amendement 43 te stemmen. Het amendement 103 van de ALDE fractie is wel aanvaardbaar.
 
Voorzitter, ik ben erg benieuwd hoe de stemming zodadelijk gaat verlopen, maar ik kan nu nog niet garanderen dat ik in kan stemmen met het resultaat. Dat hangt af van welke amendementen door de collega’s aangenomen worden.
 
Dank u wel.

Meer informatie: Jan Wijmenga, 010 414 0534

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari