Zwemwater

maandag 09 mei 2005 19:21

In het Europees Parlement werd vandaag gedebatteerd over de kwaliteit van zwemwater in de EU. De Europese Commissie en het Parlement willen strengere normen, maar de Raad van Ministers is daar nog niet toe bereid. Het debat in tweede lezing werd vandaag gevoerd, o.a. met inbreng van Hans Blokland.

Hans Blokland - IND/DEM, namens de fractie:
 
Voorzitter,
Ik had gehoopt dat de herziening van de zwemwaterrichtlijn ons dichter bij schoner zwemwater zou hebben gebracht. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie bood daartoe een goede aanzet. In eerste lezing heeft het Parlement daarom ervoor gekozen om relatief weinig wijzigingen aan te brengen.
 
De positie die de Raad heeft ingenomen bij het vaststellen van het gemeenschappelijk standpunt is echter niet positief te noemen. Dit standpunt kan naar mijn mening niet echt “gemeenschappelijk” worden genoemd. Van de positie van het parlement uit de eerste lezing is daarin namelijk weinig terug te vinden. Met name de verlaging van het ambitieniveau kan ik niet waarderen. Er zijn allerlei cosmetische ingrepen gedaan om het geheel er nog leuk uit te laten zien, onder andere door de introductie van een nieuwe categorie voor “aanvaardbaar” zwemwater, maar dat kan niet de indruk wegnemen dat er bij de Raad weinig animo bestond voor een aanscherping van de normen.
 
Voorzitter, ook de scheiding die de Raad heeft aangebracht tussen zout en zoet water is ingegeven door de wens om binnen de Raad een compromis te bereiken, maar de aangedragen argumenten hebben mij niet overtuigd van de wetenschappelijke basis die daarvoor zou bestaan.
Ik zal dan ook de amendementen steunen om dit ongedaan te maken. Ook het schrappen van de categorie “aanvaardbaar” kan ik steunen. Eventueel zou ook amendement 36 van de EVP-fractie voor mij aanvaardbaar zijn als compromis. Het opnieuw opnemen van de tabel met de parameters, dat is amendement 29, vind ik eveneens een goede zaak en het steunen waard.
 
Voorzitter, nu we het toch over dit onderwerp hebben zou ik graag aan de Raad willen vragen wat zij vindt van de manier waarop de oude zwemwaterrichtlijn, uit 1976, is geïmplementeerd. Als ik kijk naar de situatie in de Europese Unie in 2003, dat is het laatst beschikbare jaar, dan zien we dat zo ongeveer 95 % van de zwemwateren voldoet aan de verplichte normen, en ongeveer 80 % aan de richtwaarden. Zonder dat er dus enige extra arbeid hoeft te worden verricht voldoet al 80 % van het zwemwater aan de nieuwe normen die de Commissie had voorgesteld. Waarom is de Raad dan zo tegen een betere bescherming van de zwemmers?
 
Voorzitter, we weten allemaal dat de huidige richtlijn niet meer aan de eisen van de tijd voldoet. Maar ik vind wel dat die nieuwe richtlijn ook de lat iets hoger moet leggen. Dat is in het belang van de zwemmers de enige juiste weg.
 
Als laatste wil ik de rapporteur veel sterkte toewensen, ik vind dat hij tot nu toe uitstekend werk heeft geleverd. Laten we hopen dat ook de Raad dat inziet en conciliatie vermeden kan worden.
 
Dank u wel.

Meer informatie: Jan Wijmenga 010 414 0534

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari