Economische richtsnoeren

donderdag 26 mei 2005 10:47

Op 26 mei debatteerde het EP over de richtsnoeren voor het economisch beleid. In het rapport van de Duitser Goebbels stonden echter ook passages over ethisch beladen onderwerpen als embryonaal stamcelonderzoek. Hans Blokland trok in zijn bijdrage aan het debat deze passages in twijfel.

Johannes Blokland (IND/DEM). Voorzitter, elk jaar in de maand mei debatteren we hier over de richtsnoeren voor het economisch beleid in de Europese Unie. Vandaag lijkt het er meer op dat we moeten spreken over ethiek, eerder dan over economie. In het verslag van collega Goebbels staan veel dingen waar ik mee kan instemmen. Integratie van het sociaal beleid en het uiten van zorg over de gebrekkige voortgang rond investeringen om te voldoen aan Kyoto, hebben mijn instemming.
 
En daar had collega Goebbels het ook bij mogen laten. Op een belangrijk punt gaat dit verslag mij veel te ver, en daarin sluit ik me aan bij mevrouw Lambert. In wijziging 12 pleit de rapporteur voor objectievere informatie over het controversieel onderzoek naar genetisch gemodificeerde organismen en embryonaal stamcelonderzoek. Ik denk dat we wel wat beters te doen hebben dan controversieel onderzoek te bevorderen. Voor mij is het van wezenlijk belang dat bij stamcelonderzoek de waarde van het menselijk leven centraal staat, en daar past onderzoek op embryo's die daardoor vernietigd worden, niet bij.
 
In eerder aangenomen teksten heeft het Parlement zich helder over de plaats van stamcelonderzoek uitgesproken. De tekst van deze resolutie is dan ook niet in lijn met de eerder aangenomen teksten. Zo heeft het Parlement op 10 maart een resolutie aangenomen over de handel in menselijke eicellen, en daar staat in paragraaf 15 nadrukkelijk vermeld dat embryonaal stamcelonderzoek aan de lidstaten overgelaten kan worden, waar dat is toegestaan. Let wel, kán, de lidstaat hoeft dat onderzoek niet te doen. Dat is een helder onderscheid dat in de tekst van deze resolutie ontbreekt.
 
Ik zal mijn steun aan deze resolutie onthouden wanneer wijziging 12 en amendement 24 van mevrouw Van den Burg ongewijzigd worden overgenomen.

Meer informatie: Jan Harm Boiten, 010 414 0534

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari