Europa is met grondwet het spoor fundamenteel bijster

dinsdag 31 mei 2005 14:22

DEN HAAG - De EU is met de grondwet „het spoor fundamenteel bijster.” Daarom is ChristenUnie-SGP-europarlementariër drs. B. Belder blij met het Franse nee tegen de constitutie. Hij „gunt het ons land en de regering van harte” dat ook Nederland de grondwet afwijst. „Hopelijk komt er dan een diepgaand debat over Europa."

DEN HAAG - De EU is met de grondwet „het spoor fundamenteel bijster.” Daarom is ChristenUnie-SGP-europarlementariër drs. B. Belder blij met het Franse nee tegen de constitutie. Hij „gunt het ons land en de regering van harte” dat ook Nederland de grondwet afwijst. „Hopelijk komt er dan een diepgaand debat over Europa.

Belder heeft een principieel en een onoverkomelijk bezwaar tegen de Europese grondwet. Zijn overtuiging noopt hem tegen de constitutie te stemmen. De preambule van het document veronachtzaamt volgens hem de joods-christelijke wortels van het Europese erfgoed. De stem van de Reformatie „wordt weggedrukt.” Vanuit historisch perspectief is dat „onbegrijpelijk”, vindt Belder. Toch snapt hij wel waarom er geen verwijzing naar het christendom in de preambule mocht komen: het islamitische Turkije zal binnen afzienbare tijd lid worden van de EU. De Turkse premier Erdogan roept al jaren dat Europa geen christelijk continent is. Het mensbeeld dat in de grondwet wordt neergezet, klopt ook niet. „De Unie stelt de mens centraal in haar optreden”, luidt de constitutie. Dat uit zich in enorme politieke ambities, merkt Belder. Zo moet er een Europese minister van Buitenlandse Zaken komen, zodat de EU-lidstaten op het gebied van buitenlands beleid met één stem spreken. De Irak-oorlog wijst uit dat zoiets heel moeilijk is, herinnert de SGP’er zich.
 
Behalve de minister van Buitenlandse Zaken moet er ook een vaste voorzitter van de Europese Raad komen. Het roulerend voorzitterschap, dat is gebaseerd op de gelijkwaardigheid van alle lidstaten, verdwijnt daardoor. „De Unie neemt zo nog meer statelijke vormen aan”, stelt Belder. Die centralisatie van macht in Brussel is voor hem een „onoverkomelijk bezwaar” tegen de grondwet. Die centralisatie wordt verder versterkt door de verkleining van de Europese Commissie. Niet ieder land heeft straks nog een eigen eurocommissaris. De EU kan met de grondwet uitgroeien tot een machtsblok tussen de VS en China in, zeggen voorstanders van de constitutie. Belder gelooft daar niets van. Vertegenwoordigers van de grote EU-lidstaten beijveren zich volgens hem juist in een „slaafse opstelling” tegenover China om maar toegang te krijgen tot de Chinese markt.
 
Voor de eurominnenden is de afwijzing van de grondwet door Frankrijk een „enorme tegenvaller”, stelt de europarlementariër. Ze konden zich niet van tevoren indenken dat ze een nederlaag zouden lijden. „Zie de werkelijkheid onder ogen, wees sportief en pik je nederlaag”, adviseert Belder hen. Hij hoopt dat de „eurofielen” lering trekken uit de Franse neestem en een debat willen aangaan over de toekomst van Europa. De invloed van het Franse referendum op het Nederlandse durft Belder niet te voorspellen. „Ik houd me verre van speculaties. Ik zeg: ga stemmen en stem nee.”

Dit artikel van de hand van Kees de Groot verscheen in het Reformatorisch Dagblad van 31 mei 2005. Zie ook www.refdag.nl

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari