Discriminatie

07-06-2005 21:00 07-06-2005 21:00

MdV,
 
Ik ben destijds geen voorstander geweest van het opnemen van artikel 13 in het EG-Verdrag. Niet omdat ik discriminatie goedkeur, integendeel, maar omdat het onwenselijk is dat dit op Europees niveau wordt geregeld. Het is aan de lidstaten om goede regelgeving te treffen.
 
Het verbaast mij niet dat collega Moraes in zijn verslag constateert dat de lidstaten met de uitvoering van dit beleid geen haast maken. De EU aanpak heeft kennelijk geen meerwaarde.
 
Het hebben van een geloofsovertuiging is geen individuele aangelegenheid. Het is eigen aan een geloofsovertuiging deze te belijden in een gemeenschap en tot uiting te brengen in je levenshouding.
 
De wijze waarop in paragraaf 22 de suggestie wordt gedaan dat in het onderwijs discriminatie op grond van godsdienst plaats zou vinden gaat voorbij aan de betekenis van de geloofsovertuiging voor de identiteit in het onderwijs.
 
Ten slotte, ik ben collega In ’t Veld erkentelijk voor amendement 4. Discriminatie van Christenen mag met eenzelfde intensiteit bestreden worden als andere vormen van discriminatie.
 
J. Blokland
Straatsburg, 7 juni 2005

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari