Software-octrooien en innovatie

dinsdag 05 juli 2005 16:45

Vanmorgen heeft het Europees Parlement gesproken over octrooien voor softwaregerelateerde innovaties. Hans Blokland spreekt zich uit tegen het wetsvoorstel. Hij is er niet van overtuigd dat het voorstel een gebalanceerde oplossing biedt die kleine en middelgrote ondernemingen evenzeer als grote bedrijven in staat stelt om te blijven innoveren.

MdV,
 
Voor ons ligt een voorstel over octrooien voor softwaregerelateerde innovaties, omdat de huidige praktijk niet optimaal is. Uiteenlopende opvattingen over de vraag of software wel of niet geoctrooieerd kan worden, maken het juridische kader weinig eenduidig. De komst van nieuwe wetgeving op dit terrein is dan begrijpelijk.
                                                      
Het is de vraag of het Gemeenschappelijk Standpunt een gebalanceerde oplossing biedt die zowel voor grote als voor kleine ondernemingen gewenst is. Zelfs deskundigen hebben helaas niet kunnen aangeven of de richtlijn de innovatie in midden- en kleinbedrijf zal bevorderen of juist belemmeren vanwege de obstakels die zich voor hen voordoen. De vrees bij kleine innovatieve ondernemingen voor een onwenselijke uitwerking kon niet worden weggenomen.
 
Drie aspecten zijn hierbij van groot belang voor het midden- en kleinbedrijf. Allereerst de toegankelijkheid tot het verkrijgen van een octrooi. De richtlijn biedt geen oplossing voor de hoge kosten die het verkrijgen van een octrooi met zich meebrengt.
Ten tweede, de mate waarin kleine en middelgrote ondernemingen zich kunnen beschermen. Indien ze een octrooi bezitten dan kan het zijn dat een ander bedrijf  daar inbreuk op maakt. Is het voor hen praktisch haalbaar om dat voortdurend te monitoren? Daarnaast hebben ze evenmin de personele en financiële middelen om zich te beschermen indien ze beschuldigd worden van inbreuk op octrooien van andere  bedrijven. De richtlijn herbergt in deze vorm het risico van een aanzienlijke juridisering van softwaregerelateerde innovaties.
Ten derde is er het probleem van de hoge licentiekosten indien kleine bedrijven gebruik maken van software van een octrooihouder.
Daar komt nog bij dat onduidelijk is wat het effect van de richtlijn zou zijn op het gebruik en de ontwikkeling van software met open standaarden.
 
Het Europees Parlement heeft met wijzigingsvoorstellen geprobeerd deze zorgpunten aan te pakken, maar de amendementen hebben bij de Raad weinig weerklank gevonden. Het Gemeenschappelijk Standpunt kent nu onvoldoende overtuigingskracht. Ik stem daarom tegen het Gemeenschappelijk Standpunt.
 
J. Blokland, Straatsburg 5 juli 2005

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari