Gevecht om Brussels geld

dinsdag 05 juli 2005 17:30

Vandaag vindt de behandeling van de voorstellen voor de nieuwe periode (2007-2013) voor de Structuurfondsen. Voor veel landen is met deze voorstellen veel geld gemoeid. Dat geld is bedoeld om investeringen in minder welvarende regio's te stimuleren. Bas Belder is gematigd positief over deze fondsen. Naar zijn mening kan met een veel beperkter Europees pakket aan maatregelen meer worden bereikt.

MdV,
 
in onze door marktdenken geleide economie zetten grote, veelal internationale, ondernemingen de toon. Kostenreductie door specialisatie en schaalvergroting zijn kernwoorden. Natuurlijke voordelen van gebieden bepalen de vestigingslocatie.
 
Het gevolg daarvan is dat niet elke activiteit in elke regio rendabel kan worden uitgevoerd. De omstandigheden wegen vaak zwaarder dan de (financiële) overheidsimpulsen.
 
Ik heb dan ook niet de illusie dat het Europese structuurbeleid structurele wonderen zal kunnen verrichten. Daarvoor is het te weinig realistisch, te inflexibel en te beperkt van omvang.
 
Dit neemt niet weg dat Europees structuurbeleid in bepaalde omstandigheden een bijdrage aan een tijdelijke reductie van regionale en lokale economische knelpunten kan leveren. De praktijk wijst dat uit. De verslagen van collegae zijn daarom onze steun tenminste gedeeltelijk waard, met bijzondere aandacht voor enkele knelpunten. Daarbij denk ik met name aan het behoud van de mogelijkheid om private middelen in de berekening van co-financiering in te begrijpen, de noodzakelijke invloed van regionale en lokale partners bij de opstelling en uitvoering van de plannen en de effectieve en efficiënte besteding van de beschikbare middelen binnen de daarvoor gestelde periodes. Een mogelijke reductie van het totale budget door de Raad, zal door alle regio’s moeten worden gedragen.
 
Voor de toekomst zullen we ons moeten richten op het kennis- in plaats van het produktie-element. Daar ligt onze kracht, ook dat wijst de praktijk uit. Laten we daarom op elk niveau de ruimte laten om die kracht uit te buiten en de krachtige regio’s inzetten om de situatie in de zwakkere te verbeteren.
 
B. Belder, Straatsburg 5 juli 2005
 

Voor meer informatie: Henk-Jan Keur; 010 - 4140534

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari