Effectenhandel

woensdag 06 juli 2005 22:00

MdV,
 
De afgelopen jaren is in de Europese Unie en de Verenigde Staten duidelijk geworden dat financiële markten bijzonder gevoelig zijn en soms sterk reageren op externe ontwikkelingen. De stabiliteit van de markten is niet vanzelfsprekend. Die stabiliteit van de financiële markten is wel gebaat bij een doeltreffend beheer en een soepele afwikkeling van de handel op grond van duidelijke regelgeving. Het verslag van collega Kauppi tot bevordering van een efficiënte afwikkeling van de effectenhandel verdient dan ook alle aandacht.
 
De organisatie van de effectenhandel is ingewikkeld. Het toezicht op die effectenhandel is eveneens niet eenvoudig. Oplossingen daarvoor door middel van een richtlijn bieden niet altijd het gewenste resultaat.
Ik wil benadrukken dat een oplossing transparant en controleerbaar dient te zijn. Dat is in het belang van het vertrouwen in de financiële markten. Daarbij is het monitoren van de ontwikkeling van de mededingingsaspecten van groot belang. In de resolutie van 2003 is met klem gevraagd om nader onderzoek naar de mededingingsaspecten met het oog op de ontwikkeling van een transparante markt voor de afhandeling van effectentransacties.
 
De opmerkingen van de rapporteur over de consequenties van het invoeren van een richtlijn wil ik graag ondersteunen. De doelstelling is dat de Giovannini-belemmeringen moeten worden weggenomen. Die belemmeringen kunnen ook zonder richtlijn door coördinatie en afstemming worden bestreden.
 
Ik wil in dit verband graag verwijzen naar een ander grensoverschrijdend probleem dat destijds zeer succesvol is aangepakt. Namelijk het wegnemen van hindernissen voor grensoverschrijdende betalingen. Ook daar was sprake van een complex geheel van organisaties, regels en belangen. Daarbij is gebleken dat het mogelijk is om haast onoverkomelijke hindernissen weg te nemen. Het wordt dan ook tijd dat daar waar sprake is van een interne markt voor effecten deze markt niet langer in haar grensoverschrijdende werking wordt gehinderd door tal van kosten voor de afhandeling.
 

Dank u

J Blokland, Straatsburg 6 juli 2005

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari