Kerken in de verdrukking?

dinsdag 06 september 2005 10:17

Op maandag 5 september 2005 debatteerde het Europees Parlement over de dialoog van de Europese Commissie met de kerken. Liberale en socialistische leden van het EP vroegen aan de Commissie waarom humanistische organisaties niet voor deze gespreksbijeenkomsten waren uitgenodigd. Volgens Bas Belder willen de vragenstellers helemaal niets weten van de bijzondere positie van de christelijke kerk in het constitutionele recht van veel Europese landen, omdat dit niet spoort met de ideologie van het laïcisme, volgens welke religie uit het publieke domein moet worden verbannen. Wanneer de Commissie zich niet mag beperken tot kerken of geloofsgemeenschappen, dan is het eind zoek en wordt het uitnodigingsbeleid oeverloos. De Commissie dient volgens Belder wel in gesprek te gaan met kerken of godsdienstige gemeenschappen, maar niet met sekten of ideologische instellingen.

Aan het debat naar aanleiding van de mondelinge vraag [O-0070-05] over de dialoog met de kerken en niet-confessionele organisaties
 
Voorzitter,
 
In dit debat worden drie principiële zaken over het hoofd gezien.
 
Allereerst zijn kerken publiekrechtelijk van aard. Zij staan niet op één lijn met particuliere verenigingen. Daarom zijn kerkdiensten openbaar en voor iedereen toegankelijk. In de historie van het westerse constitutionele recht vormt de verhouding tussen staat en kerk één van de brandpunten. Essentieel is dat een goed openbaar bestuur niet kan zonder een deugdelijke publieke moraal. Met procedures alleen red je het niet. Wie deze grondnotie verwerpt, legt de bijl aan de wortel van onze democratische samenlevingen.
 
Ten tweede. Bij haar uitnodigingsbeleid doet de Commissie er verstandig aan onderscheid te maken tussen godsdienst en ideologie. Godsdienst is transcendent van aard, terwijl ideologie een immanent karakter heeft. Het is godsdienst zonder God, een quasi-godsdienst die gemotiveerd en gedomineerd wordt door menselijke begeerten. Ideologie laat mensen niet vrij en leidt tot allerlei vormen van slavernij. Ik roep de Commissie en mijn liberale collega’s op om ongelijksoortige instellingen en zaken niet gelijk te schakelen. De geschiedenis laat zien dat dit uitloopt op maatschappelijke rampspoed.
 
Ten slotte: het vigerend recht is Verklaring nummer 11 bij het Verdrag van Amsterdam. Misschien bent u het alweer vergeten, maar sinds de referenda in Frankrijk en Nederland is het grondwettelijk verdrag passé.
 
Bas Belder
Straatsburg, 5 september 2005.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari