Omstreden onderzoek met embryo’s niet langer Europees financieren

maandag 19 september 2005 14:06

In een open brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie, ondertekend door europarlementariërs van verschillende partijen, verzoeken de parlementsleden Blokland en Belder de Commissie om in lijn met het standpunt van het Europees Parlement, onderzoek waarbij menselijke embryo’s worden vernietigd uit te sluiten van het Zevende Kaderprogramma. Hiermee zou een einde worden gemaakt aan de financiering van dergelijk onderzoek door de Europese Unie.

In een open brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie, ondertekend door europarlementariërs van verschillende partijen, verzoeken de parlementsleden Blokland en Belder de Commissie om in lijn met het standpunt van het Europees Parlement, onderzoek waarbij menselijke embryo’s worden vernietigd uit te sluiten van het Zevende Kaderprogramma. Hiermee zou een einde worden gemaakt aan de financiering van dergelijk onderzoek door de Europese Unie.
 
De Commissie zal op 21 september de specifieke programma’s vaststellen van het Zevende Meerjarenprogramma voor Onderzoek 2007–2013. De programma’s vermelden de condities waaronder onderzoek moet plaatsvinden om in aanmerking te komen voor EU-subsidie. Het huidige kaderprogramma omvat onder andere onderzoek dat ten koste gaat van embryonaal leven. Hoewel dit onderzoek in bepaalde lidstaten verboden is, betalen zij via hun financiële bijdrage aan de Europese Unie toch mee aan dit omstreden onderzoek.
 
Bij het desbetreffende onderzoek worden embryonale stamcellen gebruikt. Het onttrekken van deze stamcellen uit een embryo leidt tot vernietiging van het gebruikte menselijk embryo. Aan dit onderzoek zijn bovendien medische risico’s verbonden en de vraag naar eicellen kan tot uitbuiting van vrouwen leiden. De Eurofractie heeft daarom al eerder gepleit voor een andere vorm van stamcelonderzoek dat niet omstreden is. Namelijk het onderzoek met volwassen stamcellen en stamcellen uit navelstrengbloed. Dit onderzoek is evenals embryonaal stamcelonderzoek veelbelovend voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor ernstige ziekten als Alzheimer en Diabetes.
 
Het Europees Parlement onderkent deze problematiek en heeft hierover in maart jongstleden een duidelijke uitspraak gedaan waarin het de Commissie oproept embryonaal stamcelonderzoek niet te financieren. Ten einde in het nieuwe kaderprogramma daadwerkelijk gevolg te geven aan deze beleidslijn, hebben Blokland en Belder met andere parlementsleden vandaag een brief gestuurd naar de Europese Commissie. Ze willen recht doen aan de verschillen in wetgeving tussen de lidstaten en dringen er daarom bij de Commissie op aan te handelen overeenkomstig de uitspraak van het Europees Parlement. De brief benadrukt dat de zorg voor het menselijk leven en respect voor de standpunten van de Raad en Europees Parlement meer dan ooit aanleiding geven de financiering van dit ethisch omstreden onderzoek uit gemeenschapsgeld stop te zetten. 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari