Batterijen

maandag 12 december 2005 21:25

Hans Blokland is rapporteur voor het EP over de batterijenrichtlijn. Over dit rapport wordt 13 december in het EP gestemd. Hieronder zijn bijdrage aan het debat gehouden OP 12 december.

Bijdrage van J. Blokland, rapporteur (IND/DEM)        Straatsburg, 12 december 2005
Bijdrage Hans Blokland aan het EP debat over batterijen

 MdV,

 

In de milieucommissie is het rapport betreffende batterijen met grote meerderheid aangenomen. De milieucommissie is van mening dat met de 41 amendementen uit dit rapport het gemeenschappelijk standpunt van de Raad verbeterd wordt. In de milieucommissie zijn we het echter nog niet eens geworden over één belangrijk onderdeel, te weten de terugdringing van de zware metalen kwik, cadmium en lood in een deel van de batterijen.

 

In eerste lezing heeft het parlement hier wel een duidelijk standpunt over ingenomen. Na de eerste lezing zijn er kennelijk bezwaren naar voren gekomen. Of moet ik het misschien anders zeggen: na de eerste lezing is er heel intensief gelobbyd door de batterijenproducenten. Om toch te proberen tot overeenstemming te komen, heb ik voor de plenaire vergadering een aangepast voorstel ingediend, te weten amendement 42. Ten opzichte van het in de eerste lezing aangenomen amendement is dit een afgezwakt voorstel. Deze beperking van het verbod betreft drie onderdelen.

 

Ten eerste, in amendement 42 is het cadmiumverbod beperkt tot draagbare batterijen. De industriële batterijen zijn dus geheel buiten het cadmiumverbod gehouden. De uitzonderingspositie die industriële batterijen in de eerste lezing werd toebedeeld was voor de industrie toch nog niet genoeg, want men was van mening dat men hierdoor te erg in de gevarenzone zou komen. Voor alle duidelijkheid, met mijn amendement 42 zijn de industriële batterijen geheel uit de gevarenzone gehaald.

 

Ten tweede, het verbod voor lood is in amendement 42 ook beperkt tot draagbare batterijen, dus ook de industriële loodaccu’s vallen geheel buiten het verbod.

 

Ten derde, een aantal categorieën draagbare batterijen zijn uitgezonderd van het verbod op lood. Zo zijn de knoopcellen uitgezonderd en komen de batterijen voor gehoortoestellen ook niet meer in gevaar. We hebben dus gehoor gegeven aan de opmerkingen van de stichting voor doven en slechthorenden.

 

Ten vierde, wordt het cadmiumverbod voor draagbare gereedschappen vier jaar uitgesteld. Er is dus nog voldoende tijd om nu geheel over te gaan op Litium-ion en Nikkelmetaalhydride batterijen als alternatieven voor nikkel-cadmium batterijen. Deze alternatieven zijn al bijna tien jaar overal verkrijgbaar.

 

Ik heb gezien dat zowel de socialisten als de groenen een vergelijkbaar amendement hebben ingediend op artikel 4. In grote lijnen kan ik ook deze amendementen steunen.

 

Tenslotte, MdV, wil ik nog wat zegen over drie andere punten, te weten definities, producentenverantwoordelijkheid en in apparaten geïntegreerde batterijen.

 

Voor wat betreft de definities ben ik van mening dat deze een plek moeten krijgen in een artikel en niet in een overweging. Ik ben daarom tegen de amendementen 46, 48 en 50. In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad blijven er subjectieve elementen aanwezig in de definitie van draagbare batterij. De woorden ’kan met de hand gedragen worden’ zijn subjectief en de milieucommissie heeft daarom voorkeur voor een definitie waarin een duidelijke grens is opgenomen. In amendement 12 is dit een grens van 1 kilogram: dat zijn dus draagbare batterijen. Bovendien wordt in amendement 12 de koppeling gelegd met consument-toepassingen, zoals gedefinieerd in de richtlijn voor elektronisch afval. Om zowel een gat als overlap van definities te voorkomen, stelt de milieucommissie in amendement 13 als definitie van industriële batterijen voor de spiegeldefinitie van draagbare batterijen. Naar de mening van de milieucommissie is met de amendementen 12 en 13 de meeste duidelijkheid gegeven over deze definities.

 

Voor wat de producentenverantwoordelijkheid betreft, moet ik opmerken dat dit leidend is voor verschillende andere richtlijnen en nu dus ook voor de batterijenrichtlijn. Ik ben het wat dit betreft met het gemeenschappelijk standpunt van de Raad eens. In het amendement 44 wordt echter een gedeelde verantwoordelijkheid voorgesteld. Dit geeft in de praktijk veel verwarring en is bij de implementatie erg complex. Ik ben van mening dat we de producentenverantwoordelijkheid moeten handhaven en ben daarom tegen amendement 44.

 

In de amendementen 18 en 40 wordt het integreren van batterijen verboden en de verplichting opgelegd dat batterijen gemakkelijk te verwijderen zijn. Op het eerste gezicht lijkt dit een goede zaak. Ik heb echter begrepen dat hiermee veel toepassingen in de problemen komen, vooral als de batterij een langere levensduur heeft als het apparaat. Bovendien is deze bepaling onnodig, aangezien in de richtlijn elektronisch afval de verplichting is opgenomen dat uit de ingezamelde elektrische apparaten de batterijen er altijd uit gehaald moeten worden.

 

MdV, namens de milieucommissie beveel ik de plenaire vergadering aan om morgen met de amendementen van het rapport in te stemmen, met in achtneming van de door mij gemaakte opmerkingen.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari