Relatie EU - China

maandag 03 oktober 2005 14:10

Straatsburg, donderdag 29 september 2005
 
MdV,
 
Nagenoeg unaniem, dat wil zeggen met één onthouding, aanvaardde de Commissie Buitenlandse Zaken van dit Huis op 13 juli haar advies op het rapport van collega Lucas namens de Commissie Internationale Handel over "Vooruitzichten voor de handelsbetrekkingen tussen de EU en China".
 
In haar advies concentreerde de Commissie Buitenlandse Zaken zich op de kwestie van het wapenembargo alsmede de handhaving van de mensenrechten in de Volksrepubliek China.
 
Ten aanzien van de intentie van sommige EU-lidstaten het wapenembargo jegens Beijing op te heffen, merkte de Commissie Buitenlandse Zaken op dat een dergelijke politieke handeling op dit tijdstip inopportuun is. En wel hoofdzakelijk om drie redenen: 1. van een substantiële vooruitgang in de handhaving van de mensenrechten in China is vooralsnog geen sprake; 2. de aanname van de anti-secessiewet (maart 2005) door het Chinese parlement laat de optie van militaire interventie jegens Taiwan open; 3. de Commissie Buitenlandse Zaken benadrukt dat opheffing van het wapenembargo kan leiden tot een ernstige ondermijning van de regionale stabiliteit in Oost-Azië.
 
Over de bescherming van de mensenrechten in China spreekt het advies van de Commissie Buitenlandse Zaken heldere taal. Zij is diep bezorgd over de aanhoudende schendingen van zulke grondrechten als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, vrijheid van godsdienst. Niet voor niets legt de Commissie hier een rechtstreeks verband met de doorlopende Raadsdiscussie over eventuele opheffing van het wapenembargo.
 
Mocht de Raad dit onverhoopt toch besluiten dan stimuleert hij daarmee zeker niet dat de Chinese autoriteiten eindelijk werkelijk eens eerlijk en ernstig omgaan met de naleving van mensenrechten. Wat resteert is aanzienlijk internationaal gezichtsverlies voor de EU inzake haar eigen grondwaarden!
 
Als rapporteur voor de Commissie Buitenlandse Zaken hoop ik dat haar stellingname inzake het rapport Lucas bij de Europese Instellingen weerklank vindt.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari