Chemische stoffen

dinsdag 15 november 2005 19:53

Toespraak Hans Blokland tijdens het debat in het EP over Reach

Toespraak Hans Blokland, EP 15 november 2005

 

MdV,

 

Zelden zal een zo gecompliceerd voorstel hier behandeld zijn. Het Reach-voorstel van de Commissie moet verbeterd worden. Daar zijn we het allemaal over eens. Wat die verbetering zou moeten inhouden, daarover verschillen we sterk van mening in dit huis.

 

In de Milieucommissie zijn we op 4 oktober tot een aanvaardbaar compromis gekomen. Punten die voor mij belangrijk zijn, zoals een op risico én volume gebaseerde registratie, zijn gesneuveld. Toch heb ik bij de eindstemming voor gestemd.

 

Het compromis zoals bereikt in de milieucommissie, steun ik ook nu plenair. Het zogenaamde Sacconi-Nassauer compromis voldoet mijns inziens niet. De in de milieucommissie bereikte resultaten verliezen we voor een deel met deze aanpak. Toch wil ik mijn waardering uitspreken richting de rapporteur voor zijn aanpak en goede samenwerking. Ik heb begrip voor zijn aanpak na de stemming in de milieucommissie gelet op de beperkte steun die hij bij de eindstemming kreeg.

Het "Plan R", Rescue REACH! van de groenen steun ik op de meeste punten. Het loslaten van gebruiks- en blootstellingcategorieën steun ik echter niet.

 

Voor een aantal punten wil ik nogmaals de aandacht vragen omdat ik deze erg belangrijk vind:

 

  • Voor de anorganische stoffen moet een passende oplossing gezocht worden. Metalen, ertsen en concentraten kunnen niet op dezelfde manier behandeld worden als organische chemische stoffen. Ik verwacht dat de Raad dit probleem aanpakt en we er in tweede lezing uitkomen.
  • De lasten voor het MKB moeten draaglijk zijn. Na de stemming moet opnieuw een kosten-baten analyse gemaakt worden om de gevolgen van de stemming voor de lasten van het MKB in kaart te brengen.
  • Consortia vorming moet gestimuleerd worden, onder andere om de kosten laag te houden.
  • Naast het volume moet ook het risico meegenomen worden. Juist over de meest gevaarlijke stoffen is de meeste informatie nodig en dat hoeven niet per se de grote volumes te zijn. Dit blijft een groot probleem.
  • Dierproeven moeten waar mogelijk vermeden worden. Verdere vooruitgang blijft nodig.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari