Speech afvaltransport

24-10-2005 18:57 24-10-2005 18:57

Op 24 oktober debatteerde het Europees Parlement over de herziening van de richtlijn over afvaltransport. Hans Blokland, rapporteur namens het Parlement, kon in dit debat een akkoord met de Raad aankondigen:

Johannes Blokland (IND/DEM), Rapporteur. Voorzitter, met tevredenheid constateer ik als rapporteur dat het Europees Parlement in tweede lezing een akkoord met de Raad heeft bereikt betreffende de verordening overbrenging van afvalstoffen. In de milieucommissie zijn 90 amendementen aangenomen en de Raad heeft er hiervan 50 geheel overgenomen. Voor 17 amendementen zijn 12 compromisamendementen in de plaats gekomen en de overige 23 amendementen zijn vervallen in het kader van het overall compromis.
 
Ik denk dat het resultaat er mag zijn, zeker als we bedenken dat door het standpunt van de Europese Commissie over de rechtsgrondslag er unanimiteit in de Raad vereist is. Ik wil de Raad en in het bijzonder het Brits voorzitterschap bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking. Dat geldt zeker ook voor de schaduwrapporteurs van de andere fracties. Ik ben verheugd dat in zo'n korte tijd een compromispakket tot stand is gekomen, dat een zó brede steun van de fracties heeft gekregen.
 
In het laatste stadium van de onderhandelingen hebben we vooral gesproken over de twee belangrijkste onderdelen. Te weten, handhaving van de verordening en de ontmanteling van afgedankte schepen. Ik wil hier nog wat over zeggen.
 
Allereerst handhaving. Sinds 1993 hebben we een verordening voor de overbrenging van afvalstoffen. Het blijkt dat deze verordening niet goed wordt nageleefd. Er vinden veel illegale afvaltransporten plaats. Waarschijnlijk kent u het voorbeeld van een Britse onderneming die in maart van dit jaar werd betrapt op de illegale export naar China van maar liefst 60 zeecontainers rottend en stinkend huishoudelijk afval. In de vervalste documenten stond aangegeven dat het om nuttige toepassing van oud papier zou gaan. Vorige week maakte het Britse milieuagentschap bekend dat bij een controle van zeecontainers 75% van de afvaltransporten illegaal bleek te zijn.
 
In Frankrijk bleek in juni 2005 zelfs dat 100% van de gecontroleerde afvaltransporten niet in orde was. Hieruit kunnen we concluderen dat het erg belangrijk is, dat er duidelijke regels zijn voor afvaltransporten en dat er structureel goede handhaving nodig is. Dus niet alleen af en toe een handhavingsactie. In het compromispakket is nu opgenomen dat lidstaten verplicht zijn controles uit te voeren, inclusief controles van de papieren en de fysieke overbrengingen. Daarnaast worden de lidstaten verplicht samen te werken ten behoeve van de preventie en opsporing van illegale overbrengingen van afval.
 
De Raad heeft er tevens mee ingestemd dat er vanuit de lidstaten permanent personeel wordt ingezet om deze samenwerking daadwerkelijk tot stand te laten komen. Hiermee zijn er dus voorzieningen getroffen ter ondersteuning van regelmatige fysieke controles van de feitelijke overbrengingen. Aan de Europese Commissie zou ik willen vragen om door te gaan met handhavingsacties in het kader van het IMPEL-netwerk en deze structureel in de organisatie in te bedden.
 
Dan nog iets over afgedankte schepen. Alle fracties hebben hun zorg uitgesproken over de ontmanteling van afgedankte schepen. Aangezien er de komende jaren extra veel schepen afgedankt zullen worden vanwege de uitfasering van enkelwandige tankers, zijn mondiale maatregelen ter voorkoming van dumping in bijvoorbeeld Azië van essentieel belang. Strenge maatregelen betreffende de veilige en milieuverantwoorde ontmanteling van schepen die eenzijdig door de Europese Unie worden genomen, kunnen helaas eenvoudig omzeild worden door aan het eind van de levensduur van een schip de vlag te verwisselen door een vlag van buiten de Europese Unie. 
 
In ILO en IMO-verband moet er daarom hard gewerkt worden aan het bereiken van verplichte voorwaarden die een effectieve oplossing vormen voor het probleem van afgedankte schepen. De Raad heeft verklaard dat zij de capaciteit voor de ontmanteling van schepen in de Europese Unie zal uitbreiden. En bovendien heeft de Raad verklaard zich tot het uiterste in te spannen om te komen tot het eerder genoemde mondiale akkoord betreffende de ontmanteling van schepen.
 
Hoeveel sympathie ik ook heb voor een aantal amendementen van de Groenen, moet ik toch als rapporteur aanneming ontraden gelet op het met de Raad bereikte akkoord.

Tenslotte, Voorzitter, wil ik een dringend beroep doen op de Europese Commissie om niet weer een zaak bij het Hof van Justitie aan te spannen over de rechtsgrondslag. Ik denk dat het milieu niet gediend is bij een juridische strijd tussen de Europese instellingen. Voor de voortgang van de uitvoering van deze verordening is dat een slechte zaak. Ik hoop dat de Europese Commissie ook inziet dat de herziening van deze richtlijn een groter belang dient en ik reken daarbij op de steun van milieucommissaris Dimas.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari