Beslissing octrooi op menselijk leven

woensdag 26 oktober 2005 20:44

Het Europees Parlement (EP) heeft vandaag gestemd over een recente octrooiverlening door het Europees Octrooibureau. Het betreft een octrooi op menselijke geslachtscellen verleend aan XY Inc in de VS. Het parlement heeft zich tegen dit octrooi uitgesproken.

Het Europees Parlement (EP) heeft vandaag gestemd over een recente octrooiverlening door het Europees Octrooibureau. Het betreft een octrooi op menselijke geslachtscellen verleend aan XY Inc in de VS. Het parlement heeft zich tegen dit octrooi uitgesproken.

 

In zijn besluit stelt het EP dat dit octrooi een schending is van de richtlijn over rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen omdat geslachtcellen niet zijn uitgevonden. Het EP vraagt de Europese Commissie om bezwaar aan te tekenen tegen het verleende octrooi. De eurofractie staat achter beide uitspraken.

 

De eurofractie ChristenUnie-SGP stelde voor om octrooien op menselijk DNA te verbieden, omdat het menselijk lichaam en de delen ervan niet octrooieerbaar zijn. Mensen hebben het leven niet uitgevonden maar het is hen gegeven in de schepping. De mens kan er daarom geen intellectueel eigendom op claimen, hoogstens de werking ervan ontdekken. Er is dan geen sprake van een octrooieerbare uitvinding maar van een ontdekking.

 

Het EP heeft het voorstel van de ChristenUnie-SGP voor een verbod op het klonen van menselijk DNA niet aangenomen. Het parlement besloot wel dat octrooi slechts wordt verleend in combinatie met één concrete toepassing van het desbetreffende DNA-sequentie.

 

De ChristenUnie-SGP betreurt het feit dat het EP in zijn beslissing instemt met het verlenen van octrooien op delen van het menselijk lichaam. De fractie ziet het besluit echter wel als verbetering op de huidige situatie. Het EP heeft vandaag een belangrijk signaal afgegeven naar de Europese Commissie die voorstander is van ruimere octrooiverlening. De beslissing van het parlement geeft aan dat octrooiverlening op DNA-gebied aan strenge regels gebonden moet zijn.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari