Dieren vangen

woensdag 16 november 2005 14:38

Hieronder de speech van Hans Blokland gehouden in het EP op 16 november tijdens het debat over de humane vangst van dieren.

Humane vangst van diersoorten m.b.v. vallen

 

 

Voorzitter,

 

Mijn fractie steunt het voorstel tot verwerping van deze richtlijn. Toch hebben wij hiervoor andere argumenten dan de rapporteur hanteert. Ten eerste ben ik van mening dat deze richtlijn de effectieve bestrijding van plaagdieren in bepaalde lidstaten, in het bijzonder de muskusrat in Nederland, onmogelijk zou maken. Dat kan grote consequenties hebben voor de openbare veiligheid! Zolang hiervoor geen uitzondering in het voorstel is opgenomen kan ik het dan ook niet steunen.

 

Mijn tweede argument voor verwerping betreft de rechtsgrondslag.

Protocol 33 bij het EG-Verdrag geeft alleen een competentie voor de EU op het gebied van dierenwelzijn als dit plaatsvindt in het kader van het landbouw-, transport-, interne markt- of onderzoekbeleid.

Het richtlijnvoorstel is de implementatie van de Internationale Overeenkomst over Humane Vangstmethoden, dat is afgesloten in het kader van het Gemeenschappelijk Handelsbeleid. Aangezien het voorstel de standaarden van de lidstaten voor diervallen harmoniseert op de interne markt, en geen direct milieudoel dient, kan alleen artikel 95 gezien worden als de juiste rechtsgrondslag voor dit voorstel.

 

Graag zou ik van de Commissaris hier een reactie op vernemen.

Dank u wel.                                                                           

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari