Eurovignet

woensdag 14 december 2005 10:05

Eurofractie ChristenUnie-SGP

Europees Parlement
Bijdrage van naam Hans Blokland (IND/DEM)           Straatsburg, 13 december 2005


Eurovignet

MdV,

 

Het dossier Eurovignet bevat enkele lastige onderdelen. De ondergrens van 3,5 ton, de mark-ups, de externe kosten en de besteding van de opbrengsten zijn er daar enkele van.

 

Naar mijn mening is de verwijzing naar de externe kosten de belangrijkste winst in dit dossier. Met het oog op de wenselijkheid voor alle vervoerswijzen de integrale kosten te calculeren zou, in het streven naar een level playing field, het ontbreken van deze post onoverkomelijk zijn. Met tevredenheid is te constateren dat het realiteitsbesef in de Raad heeft geprevaleerd boven strikt bedrijfseconomische aspecten.

 

De afspraak over de externe kosten is tevens ook het belangrijkste verliespunt. Immers, een volledige confirmatie aan de (toekomstige) opname van externe kosten in de beprijzing is door de Raad niet aanvaard. Daarom wil ik de Commissie oproepen voortvarend aan te vangen met de studie naar de externe kosten, zodat binnen afzienbare termijn deze discussie met concreter materiaal kan worden voortgezet. En tot een goed einde kan worden gebracht.

 

Tot slot wil ik de rapporteur feliciteren met het behaalde resultaat en de wijze waarop dat tot stand is gekomen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari