Christelijk geluid in Europa

19-12-2005 15:42 19-12-2005 15:42

Van 30 november t/m 2 december is in Brussel een conferentie gehouden van de European Christian Political Movement (ECPM). Hieraan heeft ook de eurofractie als Nederlandse delegatie van de IND/DEM groep deelgenomen. ECPM is een Europees netwerk van christelijke organisaties en partijen die actief zijn in de politiek. Zo´n 23 organisaties uit 15 landen namen deel aan de conferentie met als thema ‘Etnische en religieuze diversiteit’.

Europa, een continent rijk aan cultuur en geschiedenis. We merken het in de zomervakantie als we met de caravan op pad gaan. Je hoeft maar een paar honderd kilometer te rijden voor je in een heel andere omgeving bent, waar mensen een andere taal spreken en hun eigen manier van doen hebben. Voor veel vakantiegangers is dit de charme van het ‘even weg zijn’. Je verdiepen in een andere levensstijl en even het gewone, alledaagse vergeten. ’s Morgens een croissant halen bij de boulangerie in een Frans dorpje, je verstaanbaar maken in een Italiaanse pizzeria of een wijnproeverij bezoeken in Duitsland. Europa is ook het continent van verhalen en legendes, waar mensen elkaar hebben bevochten maar ook samenwerkingsverbanden aangingen.
 
Europese samenwerking is ook vandaag de dag volop in het nieuws. Sinds de afwijzing van de Europese grondwet is de grote vraag welke richting Europa uit moet. Gaan we verder met uitbreiden, verdiepen of laten we de situatie zoals het is? Deze discussie heeft Europa dichter bij de burger gebracht. Het nadeel van deze belichting is echter dat Europa vooral negatief naar voren komt. Europa zou een machtscentrum worden, wat we ten koste van alles moeten voorkomen. Hierbij vergeet men gemakkelijk dat in Europa ook christenen wonen. Ieder op hun eigen plaats, in hun eigen land dragen ze hun steentje bij. We kunnen in Europa van elkaar leren en elkaar helpen, dit geldt vooral voor christenen die geloven in een kerk van alle tijden en plaatsen. Christenen moeten zich niet terugtrekken uit Europa, ze hebben de taak zich in te zetten en een verschil te maken.
 
ECPM conferentie
 
Zo is de afgelopen week in Brussel een conferentie gehouden van de European Christian Political Movement (ECPM). Hieraan heeft ook de eurofractie als Nederlandse delegatie van de IND/DEM groep deelgenomen. ECPM is een Europees netwerk van christelijke organisaties en partijen die actief zijn in de politiek. Zo´n 23 organisaties uit 15 landen namen deel aan de conferentie met als thema ‘Etnische en religieuze diversiteit’. Een actueel thema zeker na de onrust die de afgelopen maand in Franse steden uitbrak. Alle Europese landen hebben te maken met minderheden. De hamvraag is hoe daarmee om te gaan.
 
De heer Van Eck, een van de sprekers op de conferentie, signaleerde tijdens zijn lezing duidelijk dat we moeten samenwerken om problemen op te lossen. Hij duidde op de tegenstellingen tussen moslims en niet-moslims. Vaak is er de politiek-correcte sfeer van beleefdheid en tolerantie. Tolerantie garandeert veilige afstand en voorkomt confrontaties, maar sluit ook de ogen voor de kern van het probleem. Niemand verandert er namelijk door van mening en mensen komen elkaar niet nader te staan. We zijn allemaal een product van onze cultuur, een cultuur die in het teken staat van de Verlichting. Leven en laten leven is het motto. Christelijke waarden reiken echter dieper. God heeft mensen hun bestaan gegeven, dat betekent dat wij onze naasten lief moeten hebben. Dit gaat veel verder dan respect en doorbreekt de afstand. Christelijke politiek moet volgens Van Eck dan ook meer zijn dan een programma van christelijke waarden. Christelijke politiek moet Gods liefde laten zien naar zondige mensen toe. Het is een politiek gebaseerd op mededogen, ook voor mensen die niet aan onze waarden en normen voldoen. Naastenliefde geldt ook voor de radicale moslim, ongeacht zijn gedrag of opvatting.
 
Grondwaarden
 
De ECPM heeft een aantal waarden vastgelegd in de zogenaamde Lakitelek-verklaring. De hoofdpunten uit deze verklaring zijn:
God is de bron van alle gezag.
Het leven moet beschermd worden. We denken hier aan de bescherming van ongeboren kinderen, maar ook van ouderen. Deze bescherming houdt tevens in dat het kloneren van mensen en dieren moet worden verboden.
Er moet zorg zijn voor mensen die niet in hun eigen bestaan kunnen voorzien door bijvoorbeeld een handicap of armoede.
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Beleid mag dus geen slechte uitwerking hebben op het gezinsleven en mag evenmin het huwelijk ondermijnen.
De ECPM wil tevens de verantwoordelijkheid onderstrepen van burgers en maatschappelijke organisaties. Kerken vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Godsdienstvrijheid is dus cruciaal of het nu gaat om een enkel persoon of een hele gemeenschap. De verklaring sluit af met de stelling dat de mens een verantwoordelijkheid heeft gekregen als rentmeester van de schepping. Dit betekent dat we moeten streven naar duurzaamheid in zowel economie als milieu.
 
Muren doorbreken
 
Deze noties reiken dieper dan een willekeurig politiek programma. Dat is ook terecht omdat Europa niet alleen een schatkamer van cultuur en historie is, maar ook een continent dat behoefte heeft aan de Waarheid zoals beschreven in Gods woord. Juist in een tijd waarin veel verschillende bevolkingsgroepen dicht bij elkaar wonen maar toch langs elkaar heen leven. Pas wanneer er sprake is van communicatie uit het hart, is er diepgang en kunnen muren doorbroken worden. Het is belangrijk om als christenen in Europa samen te werken om elkaar te bemoedigen en op te scherpen. Wij hebben Europa veel te bieden. Alleen als we Gods liefde weerspiegelen is het mogelijk barrières te doorbreken. Kerk en staat hebben hun onderscheiden verantwoordelijkheid, maar als christenen kunnen we in Europa zeker de heilzame doorwerking van Gods geboden benadrukken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari