Prostitutieverbod

19-01-2006 13:50 19-01-2006 13:50

De Nederlandse media heeft de afgelopen weken opmerkelijk veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom prostitutie in binnen- en buitenland. In het Europees Parlement werd in januari ook aandacht geschonken aan deze problematiek.

De Nederlandse media heeft de afgelopen weken opmerkelijk veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom prostitutie in binnen- en buitenland. Deze aandacht is met name te herleiden op de evaluatie van de afschaffing van het bordeelverbod en de sluiting van prostitutiegebieden in verschillende steden.
 
Naast opmerkingen over de legalisering en de overlast, vallen de kanttekeningen over de situatie van prostituees op. Steeds meer lijkt de mening dat prostitutie een feit is dat men moet accepteren achterhaald. Binnen de prostitutiesector komen veel misstanden voor en veel vrouwen zijn er tegen hun wil werkzaam. De werkomgeving en de reden waarom men er werkt, zijn vaak afwijkend van wat in andere arbeidssectoren gebruikelijk is. Ook in de officiële evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod wordt erkend dat prostituees met andere risico´s en arbeidsomstandigheden te maken hebben dan werknemers in andere sectoren.

Internationale aandacht

Niet alleen in Nederland maar ook in andere landen, is prostitutie een punt van aandacht. In Zweden is prostitutie op zich geen strafbaar feit is, maar het afnemen van de diensten wel. Klanten misbruiken daarbij vrouwen. Dit is een strafbaar feit dat kan worden vervolgd. Een soortgelijk geluid was onlangs te horen in Engeland. De staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken kondigde aan dat zowel het aanbieden van prostitutie, alsook het gebruik daarvan op de bon zou gaan.
 
Onderzoeken hebben aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat tussen mensenhandel en prostitutie. Ook is inzichtelijk gemaakt dat de mensenhandel een internationaal karakter draagt. Naar schatting worden op jaarbasis 700.000 vrouwen en kinderen over nationale grenzen gesmokkeld. In Europa zijn er duidelijke handelsstromen vanuit het Zuiden en Oosten te zien.
 
Deze onderzoeksresultaten zijn voor de Europese Unie reden geweest om maatregelen te nemen ter bestrijding van mensenhandel. Om dat te bereiken, zet de EU in op een viervoudige strategie:
·         preventieve maatregelen
·         ontwikkeling van het strafrecht
·         bescherming en steun aan slachtoffers
·         betere justitiële samenwerking.
 
Binnen dit kader wordt een belangrijke rol toebedacht aan de preventie van vrouwenhandel. Het is belangrijk vrouwen voor te lichten, op te leiden en armoede te bestrijden, om te voorkomen dat vrouwen in een dermate uitzichtloze situatie terechtkomen dat zij voor een onzekere toekomst buiten eigen land ‘kiezen’. Dit aandachtspunt wordt onder de term ‘gendergelijkheid’ vooral in de structuurfondswetgeving toegepast.
 

Prostitutie niet gewoon

Ook de Eurofractie (IND/DEM Groep) is bezorgd over het lot van personen die slachtoffer zijn van mensenhandel. Daarom heeft zij de kans aangegrepen om hierop in een recent rapport de aandacht te vestigen.
 
De belangrijkste aandachtspunten uit het verslag zijn het bieden van gelijke kansen aan vrouwen en de zowel strafrechtelijke als financiële aanpak van criminelen. Ook dienen overheidsdiensten die zich met deze problematiek bezighouden beter samen te werken. Daarnaast moet hulp worden geboden aan slachtoffers.
 
Ondanks het overduidelijke verband tussen mensenhandel en prostitutie, besteedt het rapport weinig aandacht aan prostitutie. De Eurofractie (IND/DEM Groep) is van mening dat er meer nadruk moet worden gelegd op de vraag naar prostitutie. Daarom heeft zij een aantal amendementen ingediend waarin zij expliciet aandacht vroeg voor dit aspect, zowel binnen als buiten de EU.
 
De amendementen benadrukten in de eerste plaats dat maatregelen ter beperking van de vraag naar prostitutie niet alleen op het vlak van onderwijs, sociaal en cultureel gebied moeten liggen, maar duidelijk ook op het terrein van wetgeving. De ontwikkelingen in Zweden en Engeland kunnen als voorbeeld dienen om de vraag naar prostitutie in te dammen. De meeste collega’s in het parlement stemden hiermee in.
 
In de tweede plaats is er bij de lidstaten nadrukkelijk op aangedrongen de problemen rond prostitutie op serieuze wijze aan te pakken. Eén belangrijk aspect daarvan is volgens de Eurofractie (IND/DEM Groep) het bieden van mogelijkheden aan prostituees uit de sector te stappen en een ´normale´baan te zoeken. De meerderheid van de collega´s steunde ook dit amendement.
 
In de derde plaats werd de vrouwenhandel en gedwongen prostitutie tijdens het WK voetbal in Duitsland aangekaart. De Eurofractie (IND/DEM Groep) breidde deze tekst uit tot een verbod niet alleen op gedwongen prostitutie maar op alle prostitutie. Ondanks de steun van de meeste christen-democraten waren er een paar stemmen te weinig om deze wijziging te bekrachtigen. Opvallend genoeg steunde, buiten Belder en Blokland, geen van de Nederlandse europarlementariërs dit amendement.
 
Het laatste amendement ging over het bestrijden van sextoerisme. Iedereen die aan het aanbieden van dergelijke diensten meewerkt, zou daarvoor moeten worden bestraft. Tevens zouden de Commissie en de lidstaten dit punt moeten aansnijden bij hun diplomatieke contacten met landen waar deze vorm van ´toerisme´ voorkomt. Helaas vonden de collega-parlementariërs, het niet noodzakelijk dit punt bij de problematiek van de mensenhandel te betrekken.
 

Blijvende aandacht

Zowel de activiteiten van internationale organisaties, de Commissie, lidstaten en Parlement geven aan dat er toenemende aandacht komt voor het probleem van de mensenhandel en prostitutie. Dat is nodig om dit probleem te beheersen en onder controle te krijgen. Wij zullen ons ook in het Parlement inspannen om die aandacht vast te houden. Want voor God is elk mens waardevol.
 
Voor wie meer wil lezen over de activiteiten van de Europese Unie op dit gebied:
 
Henk-Jan Keur
medewerker IND/DEM Nederlandse delegatie

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari