rusttijden chauffeurs

donderdag 02 februari 2006 17:17

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met het conciliatieresultaat over de rij- en rusttijden van chauffeurs en de controle daarop. Hans Blokland (ChristenUnie-SGP) is tevreden over de brede steun die het onderhandelingsresultaat van het Parlement kreeg: “Met dit resultaat wordt weer een stap gezet naar gelijke concurrentievoorwaarden voor het wegvervoer in Europa.”

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met het conciliatieresultaat over de rij- en rusttijden van chauffeurs en de controle daarop. Hans Blokland (ChristenUnie-SGP) is tevreden over de brede steun die het onderhandelingsresultaat van het Parlement kreeg: “Met dit resultaat wordt weer een stap gezet naar gelijke concurrentievoorwaarden voor het wegvervoer in Europa.”
 
De belangrijkste onderdelen van het conciliatieresultaat zijn volgens Blokland de vastgestelde rusttijd voor chauffeurs, deze blijft 11 uur. Ook is er een definitieve deadline gesteld voor het invoeren van de digitale tachograaf. Deze regels zijn voor iedereen duidelijk. Het akkoord verwijst verder niet naar de arbeidstijdenrichtlijn, die moeilijk te handhaven blijkt. Daarnaast is afgesproken dat deze regels zo spoedig mogelijk in het hele AETR gebied moeten gelden. AETR is een breed samenwerkingsverband op transportgebied van landen binnen en rond de EU.
 
Ook op het gebied van de controle, ziet Blokland enkele winstpunten. “Ongelijke behandeling van chauffeurs uit verschillende lidstaten moeten we voorkomen. Met de nieuwe afspraken over inspectiebevoegdheden, -criteria en –rapportage zal duidelijker worden hoe in verschillende landen wordt gecontroleerd. Met deze resultaten in de hand kunnen eventuele onvolkomenheden, als willekeur bij controles, worden aangepakt.” Het rapport stimuleert een gelijke interpretatie van de regels en gestructureerde controle hierop.
 
Ondanks zijn positieve houding onderkent Blokland dat het aanscherpen van regels de flexibiliteit bij de uitvoering beperkt. Vervoerders zullen hun gebruikelijke schema’s moeten aanpassen. Blokland is er echter van overtuigd dat de gemaakte afspraken zullen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de sector wegvervoer. "Het akkoord is in ieders belang."

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari