ChristenUnie wil ook meer aandacht voor structurele hulp

maandag 03 januari 2005 10:55

Budget ontwikkelingssamenwerking moet omhoog
De ChristenUnie roept haar achterban op ruimhartig te geven aan Giro 555 en acties van christelijke hulporganisaties die zich inzetten om de slachtoffers van de zeebeving in Azie op te vangen.

Budget ontwikkelingssamenwerking moet omhoog
De ChristenUnie roept haar achterban op ruimhartig te geven aan Giro 555 en acties van christelijke hulporganisaties die zich inzetten om de slachtoffers van de zeebeving in Azie op te vangen.

Gironummer Organisatie Plaats
Giro 555 SOH Den Haag
Giro 550 ZOA Apeldoorn
Giro 3020900 Woord en Daad Gorinchem
Giro 1599333 Redt een Kind Zwolle
Giro 70703 ICS * Nunspeet
* gezamenlijk met Dorcas en World Vision

De achterliggende dagen is de omvang van de ramp duidelijk geworden. Meer dan honderdduizend mensen zijn omgekomen in Sri Lanka, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand en Indonesië. En vele honderdduizenden zijn dakloos geworden. Een enorme ramp. Het zal vele jaren duren voordat de regio de gevolgen van de zeebeving weer te boven zal zijn. Voor de wederopbouw zullen geweldige inspanningen én veel geld nodig zijn. Intussen is nú directe hulp hard nodig voor de getroffenen. Gelukkig wordt er in de diverse landen met man en macht hulp geboden.

De ChristenUnie spreekt zijn medeleven uit met alle getroffenen van de ramp en heeft zelf ook een bedrag overgemaakt aan een hulporganisatie. Het is zaak nu de hulpinspanningen zo goed mogelijk te coördineren. Daarom ondersteunt de ChristenUnie de inspanningen van de Nederlandse regering om ook na het Nederlandse voorzitterschap coördinerende taken met betrekking tot deze ramp op zich te nemen voor de EU-landen. Het is zaak zo snel mogelijk noodhulp te verlenen en met name te zorgen voor voldoende medische hulp en voedsel en schoon drinkwater. Op middellange termijn zal de aandacht verschuiven naar het verschaffen van onderdak en het herbouwen van verwoeste huizen.

Zoals bij veel rampen zal - zo moet worden gevreesd - na het verlenen van de noodhulp de aandacht van de wereld weer snel op andere dingen gericht zijn. En juist dan is er aandacht en geld voor structurele hulp en het bieden van toekomstperspectief nodig. De ChristenUnie pleit daarom opnieuw voor een structurele verhoging van het budget ontwikkelingssamenwerking.

Nederland zou voor de komende jaren zich in het bijzonder moeten committeren aan het volgen en bevorderen van de wederopbouw in arme kustgebieden, met name op Sri Lanka en in Atjeh.

De omvang van de ramp is groot en wij roepen u dan ook op om ruimhartig te geven.

Zie ook:
 Verdeel 555 over meer organisaties (persbericht 13-01-2005)

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari