Staatscommissie Handvest Burgerplichten

13-01-2005 15:49 13-01-2005 15:49

RVD start publieke discussie op www.16miljoenmensen.nl over voorstel Rouvoet

André Rouvoet en Egbert Schuurman, de fractievoorzitters van de ChristenUnie in de Eerste en Tweede Kamer, pleiten voor een Handvest van burgerplichten. Dit handvest moet opgesteld worden door een brede staatscommissie met vertegenwoordigers van verschillende levensovertuigingen, omdat de hele samenleving de burgerplichten moet kunnen accepteren zonder tekort te doen aan de eigen waarden en normen. Rouvoet en Schuurman willen dat de commissie concrete voorstellen ter besluitvorming voorlegt aan de politiek. De RVD start vandaag een publieke discussie over het voorstel naar aanleiding van een publicatie van de beide fractievoorzitters in de NRC.

 
Op de drempel van het nieuwe jaar liet de minister-president weten dat hij optimistisch is over de huidige situatie in de Nederlandse samenleving: we hebben weer vaste grond onder de voeten en er is geen sprake van een ‘veenbrand’. Rouvoet ziet dat anders: “We moeten elkaar natuurlijk geen crisis aanpraten, maar de samenleving is in verwarring. Er is huiver voor de islam en irritatie over de aanpak van criminaliteit. Die gevoelens worden versterkt door de ervaring dat we in een ieder-voor-zich-samenleving leven”.
 
De fractievoorzitter van de ChristenUnie vindt dat het waarden- en normendebat niet mag blijven steken in algemeenheden en vrijblijvende verwijzingen naar ‘goed burgerschap’: “De politiek is gehouden om de samenleving te dienen met concrete maatregelen. Tegenover een dienstbare overheid moet een dienstbare samenleving staan. Het gaat het niet alleen over rechten, maar ook over plichten. De verantwoordelijkheid van burgers moet hoognodig worden geconcretiseerd”. Internationale verdragen spreken wel over burgerplichten, maar de Nederlandse Grondwet is op dat punt tamelijk armoedig. Rouvoet: “Het is de taak van de politiek om de maatschappelijke  onvrede en verwarring met beslist optreden weg te nemen. De versterking van het besef dat burgerrechten samengaan met burgerplichten kan daaraan een goede bijdrage leveren. Daarmee krijgt het waarden- en normendebat een concrete en herkenbare politieke vertaling. En de dienstbare overheid krijgt haar onmisbare tegenhanger in een dienstbare samenleving”.  

Zie ook:
Leg de plichten van de burger vast in een Handvest (opinie-artikel)
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari