Nederlands in grondwet beschermen

31-01-2005 11:59 31-01-2005 11:59

De Tweede Kamer komt in het geweer voor de bescherming van de Nederlandse taal. Het CDA en de ChristenUnie bereiden een initiatiefwetsvoorstel voor om het Nederlands stevig te verankeren in de grondwet. Hieronder volgen de mediaberichten over dit voorstel in de Telegraaf, Nederlands Dagblad, Trouw, Volkskrant en het Reformatorisch Dagblad.

De Tweede Kamer komt in het geweer voor de bescherming van de Nederlandse taal. Het CDA en de ChristenUnie bereiden een initiatiefwetsvoorstel voor om het Nederlands stevig te verankeren in de grondwet. Hieronder volgen de mediaberichten over dit voorstel in de Telegraaf, Nederlands Dagblad, Trouw, Volkskrant en het Reformatorisch Dagblad.


Afbeelding Nederlands woordenboekBron: Telegraaf

(31-1-2005)

Onze taal raakt ‘vogelvrij’ 

door Ron Korver en Jouke Schaafsma

DEN HAAG De Tweede Kamer komt in het geweer voor de bescherming van de Nederlandse taal. Het CDA en de ChristenUnie bereiden een initiatiefwetsvoorstel voor om het Nederlands stevig te verankeren in de grondwet.

CDA-Kamerlid Jan de Vries acht de tijd rijp en vindt het ook hard nodig dat de eigen taal "stevig geborgd wordt". Hij wijst op basisscholen in onder meer Rotterdam die vanaf groep 1 al onderwijs in het Engels aanbieden. "Dat vind ik ongewenst. Wij dwingen immigranten Nederlands te leren. Dan kun je niet zelf aan de andere kant je eigen taal relativeren", vindt de CDA'er.

Ook de verandering die het Nederlands, met name onder jonge kinderen, ondergaat door de intrede van het internet en sms zijn hem een doorn in het oog.

"Ik maak me hier zorgen over, net als over de taal die door jongeren op straat soms wordt gebezigd. Ik denk dat een grondwetswijziging de overheid een goede basis biedt om bijvoorbeeld in het onderwijs meer aandacht aan het Nederlands te besteden", aldus de CDA'er, die zich gesteund weet door de PvdA, de LPF en de SGP.

Vogelvrij

Mede-initiatiefnemer Arie Slob (ChristenUnie) waarschuwt dat het Nederlands "vogelvrij is geworden". "Gebruiksaanwijzingen en jaarverslagen van bedrijven zijn steeds vaker niet meer in het Nederlands verkrijgbaar."

"Wij hebben een unieke taal en die moeten we beschermen, dat is onze politieke verantwoordelijkheid", aldus Slob. Samen met De Vries wacht hem "een secuur werkje". Het tweetal wil het voorstel dit jaar nog indienen, zodat het deze kabinetsperiode wordt aangenomen. Om de grondwet te wijzigen, moet er tijdens twee kabinetsperiodes een meerderheid in de Kamer zijn. Bij de tweede stemming, na de volgende verkiezingen, is zelfs een tweederde meerderheid nodig.

In 1996 hebben de partijen het ook al eens geprobeerd, maar toen was de PvdA tegen. PvdA-Kamerlid Mariette Hamer laat weten nu "sympathiek tegenover het voorstel te staan". "Ik denk dat het een goed moment is en wil ook zeker met de heren aan tafel gaan zitten", aldus de PvdA'ster.

Voorzitter Els Ruijsendaal van het Algemeen-Nederlands Verbond juicht het initiatief van harte toe: "Wij ijveren al jaren voor meer bescherming van de Nederlandse taal. Het Nederlandse taalgebied is met 22 miljoen Nederlands sprekende mensen het zevende in het grote Europa en 35e in de wereld. De Belgen hebben de eigen taal in de grondwet beschermd, wij vinden al jaren dat Nederland dat ook moet doen", aldus Ruijsendaal, die blij is dat de politiek zich hier nu sterk voor maakt.


Bron: Nederlands Dagblad (1-2-2005)

Nederlands steviger in grondwet

van onze redactie politiek

DEN HAAG - CDA en ChristenUnie zetten hun strijd tegen de ,,verloedering'' van de Nederlandse taal voort. Samen werken ze aan een initiatiefwetsvoorstel om het Nederlands steviger in de grondwet te verankeren.

De twee hopen het voorstel voor de zomer bij de Tweede Kamer in te dienen, aldus CDA-Tweede-Kamerlid Jan de Vries. In de jaren negentig strandde een gezamenlijk initiatief nog, maar ditmaal zijn ook de PvdA en de LPF bereid hun steun eraan te geven.

CDA en ChristenUnie dubben nog over de precieze vorm. Behalve het vastleggen van het Nederlands als de taal van het koninkrijk willen ze de overheid verplichten altijd in haar uitingen de eigen taal te gebruiken.

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob is het hoog tijd om het Nederlands steviger in de grondwet te verankeren. ,,Het Engels rukt steeds meer op, zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Het is daarom van groot belang dat we onze eigen taal overeind houden. Het Nederlands is een unieke taal en daar mogen we best trots op zijn.''

Verankering in de grondwet betekent onder andere dat bedrijven en de overheid verplicht worden in hun communicatie met de samenleving ook het Nederlands te gebruiken. Dat betekent echter niet dat er nergens meer Engels gesproken of geschreven wordt. ,,Natuurlijk begrijp ook ik dat leerlingen Engels moeten leren en dat we leven in een internationale context. Maar juist daarom moeten we ervoor zorgen dat het Nederlands overeind blijft'', aldus Slob.

Het ChristenUnie-Kamerlid hoopt met het initiatiefwetsvoorstel een debat in de samenleving over Nederlands als voertaal los te maken. ,,Op Schiphol, dat toch echt Nederlands grondgebied is, staan bijna alle borden en richtingaanwijzers al in het Engels. We kunnen ons best afvragen of we dat wel willen.''

CDA-Kamerlid De Vries wijst bovendien op de verdere opmars van de sms-taal onder jongeren. Hij spreekt behalve van verloedering ook van een ,,relativering'' van de Nederlandse taal.


Bron: Trouw (1-2-2005)

'Het Nederlands moet beschermd'

van onze redactie politiek

Nederlands móét, als het maar even kan. Engels kán, als het echt moet. De kamerleden De Vries (CDA) en Slob (ChristenUnie) willen dat de Nederlandse taal bescherming krijgt van de grondwet. ,,De taal is de kern van ons cultuurgoed.''

De oprukkende invloed van het Engels en de oprukkende sms-taal zijn hun een doorn in het oog. Ze dienen nog voor de zomer een initiatiefwetsvoorstel in om het Nederlands ,,stevig te verankeren in de Grondwet''. En daarbij kunnen ze vooralsnog rekenen op de steun van een kamermeerderheid.

,,Het is nodig dat de grondwetgever zich over onze taal uitspreekt'', licht De Vries toe. ,,Het Nederlands staat sterk onder druk door de internationalisering. Bedrijven brengen jaarverslagen in het Engels uit, met name in het hoger onderwijs wordt steeds vaker in het Engels gedoceerd en zelfs op basisscholen wordt nu al tweetalig lesgegeven. Dat moet minder vrijblijvend. We kunnen niet van nieuwkomers eisen dat ze de taal leren en tegelijkertijd het Nederlands relativeren.''

De Vries stelt dat van de 25 landen om ons heen er 15 de taal al geborgd hebben in de constituties. Daarnaast ligt er een vergelijkbaar initiatief dat eind jaren negentig geen kamermeerderheid wist te behalen. ,,Daar bouwen we nu op voort. We overdenken nog hoe het initiatief vorm te geven. Het zou kunnen dat we er nog andere partijen bij betrekken om een zo breed mogelijk signaal af te geven.''

Voor de grondwetswijziging is instemming van de huidige Kamer alleen niet voldoende. In de volgende kabinetsperiode moet de Kamer zich nogmaals positief uitspreken.


Bron: Volkskrant (1-2-2005)

Het Nederlands staat onder druk'

Van onze verslaggever Raoul du Pré

DEN HAAG - Hun eerste poging strandde in 1997, maar het CDA en de ChristenUnie geven niet op: de partijen willen opnieuw proberen het Nederlands tot officiële voertaal uit te roepen in de Grondwet. 'Want anders', zegt het ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob, 'blijft er weinig over van onze unieke taal.' 

De christelijke partijen signaleren taalverloedering en verdringing van het Nederlands in alle sectoren van de maatschappij. Vooral de opkomst van het Engels speelt een belangrijke rol. Daarom willen de partijen in de Grondwet opnemen dat op Nederlands grondgebied het Nederlands de voertaal is. Burgers kunnen zich daar dan op beroepen als zij tegen hun zin worden geconfronteerd met situaties waarin zij geacht worden een andere taal, zoals het Engels, te beheersen.

Slob: 'In het hoger onderwijs zijn sommige studies helemaal in het Engels, grote bedrijven hanteren het Engels steeds vaker als voertaal en de ambtelijke stukken van de Europese Unie zijn soms al niet meer in het Nederlands te verkrijgen. Het is niet overdreven om te zeggen dat het voortbestaan van het Nederlands onder druk staat.'

Slobs mede-initiatiefnemer, het CDA-Kamerlid Jan de Vries, benadrukt dat hij niets tegen het Engels heeft. Maar hij hekelt de trend dat basisscholen hun leerlingen op steeds jongere leeftijd in het Engels onderwijzen. 'Natuurlijk is het belangrijk dat onze scholieren en studenten zich over de grens kunnen redden, maar het mag niet ten koste gaan van het Nederlands. Het onderwijs is bij uitstek de plek waar het gebruik en de kwaliteit van het Nederlands verzekerd moeten worden.'

De Vries ziet, behalve het Engels, nog een bedreiging voor het Nederlands: de opkomst van de zogeheten sms-taal onder jongeren. 'Vooral uit het voortgezet onderwijs krijg ik daar veel klachten over. Jongeren pikken een mengelmoestaal op die in de populaire media wordt gebruikt. Dan is het voor leraren heel lastig om ze het Nederlands weer goed aan te leren.'

De Kamerleden presenteren hun plannen dit voorjaar in de Tweede Kamer. Een grondwetswijziging moet in het parlement met tweederde meerderheid van de stemmen worden aangenomen en vervolgens, na verkiezingen, nog een keer. Hun eerdere poging, zeven jaar geleden, kreeg onvoldoende steun van andere partijen. De Kamerleden rekenen nu op meer sympathie, omdat in de Kamer inmiddels veel meer waarde wordt toegekend aan het behoud van het Nederlands erfgoed.  


 Bron: Reformatorisch Dagblad (1-2-2005)

Initiatief CDA/CU voor Nederlandse taal in Grondwet 

DEN HAAG – CDA en ChristenUnie gaan opnieuw een initiatiefwet indienen om de Nederlandse taal in de Grondwet een beschermde positie te geven.

Beide partijen verdedigden al in 1996 een dergelijke initiatiefwet in het parlement. Ze kregen toen echter geen meerderheid achter zich. Inmiddels liggen de krachtsverhoudingen anders, weten CDA kamerlid De Vries en zijn CU collega Slob. De PvdA, die destijds tegen was, is nu voor. Ook LPF en SGP steunen het voorstel.

Het beschermen van de Nederlandse taal via een aparte bepaling in de Grondwet is de laatste jaren alleen maar noodzakelijker geworden, meent Slob.

„De ‘Engelse ziekte’ in onderwijs en maatschappij verergert, terwijl het integratiedebat een nieuwe actualiteit geeft aan de discussie over de Nederlandse taal.” 

Het besluit tot het indienen van een initiatiefwet is genomen, maar de twee kamerleden moeten nog gaan schrijven, geeft Slob aan. CDA en CU dubben nog over de precieze vorm. Behalve het vastleggen van het Nederlands als de taal van het koninkrijk willen ze de overheid verplichten in haar uitingen altijd de eigen taal te gebruiken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari