Nooit vierkant spreken over euthanasie

zaterdag 05 februari 2005 18:37

Het Nederlands Dagblad deed onderzoek naar de mening over Euthanasie onder CDA- en ChristenUnie-stemmers. Hieronder volgt de reactie van André Rouvoet op de resultaten van dit onderzoek zoals gepubliceerd in het Nederlands Dagblad.

Het Nederlands Dagblad deed onderzoek naar de mening over Euthanasie onder CDA- en ChristenUnie-stemmers. Hieronder volgt de reactie van André Rouvoet op de resultaten van dit onderzoek zoals gepubliceerd in het Nederlands Dagblad.

Bron: Nederlands Dagblad

door Piet H. de Jong

,,Dat 22 procent van onze stemmers minder afwijzend is gaan denken over euthanasie daar kan ik me iets bij voorstellen.'' De politiek leider van de ChristenUnie André Rouvoet is van dat cijfer niet geschrokken. Hij plaatst de kanttekening dat het ND-onderzoek is gedaan onder stémmers en dat valt niet samen met ChristenUnie-léden. ,,Onze partij is meer en meer een partij die niet alleen de vaste achterban bindt, maar ook mensen die zich verwant voelen met ons standpunt over de hypotheekrenteaftrek of het 'sociale gezicht'. Dan is het logisch dat niet alle standpunten van de stemmers sporen met het programma van de ChristenUnie.''

Rouvoet erkent wat uit het onderzoek naar voren komt, dat ervaring in de naaste omgeving met euthanasie het eigen standpunt beïnvloedt. ,,Mensen gaan dan minder vierkant spreken over euthanasie. Dat merk ik bij mezelf ook. Bij alle beslistheid over de wet die ik afwijs, wil ik bij het spreken over lijden van mensen heel zorgvuldig zijn en ook barmhartigheid betrachten. Bij mezelf ervaar ik een zekere schroom als ik daarover spreek, zonder dat dat afbreuk doet aan mijn principiële stellingname tegen euthanasie.'' Ook ervaring in de nabije kring over de ernst van het lijden brengt de politicus ertoe niet met makkelijke woorden of in zwartwittermen te spreken. In dat verband verklaart Rouvoet zich tegen de reactie van christenen in de Verenigde Staten over het protocol rond levensbeëindiging van pasgeborenen met een ernstige ziekte. Nederland werd in die reactie getypeerd als land van 'cokesnuivende kindermoordenaars'. ,,Ik schaam me voor dat taalgebruik'', zegt Rouvoet.

Schrikken

Dat bij de CDA-stemmers slechts 54 procent tegen euthanasie is bij 'lijden aan het leven', daar schrikt Rouvoet van. ,,Ik vind dat een lage score''. Dat 80 procent van de 'ChristenUnie-stemmers' dat afwijst stelt hem ,,tevreden''. Hij acht het percentage dat euthanasie om die reden ,,niet volstrekt ontoelaatbaar'' acht (13 procent) in lijn met het gegeven dat niet alle stemmers op de ChristenUnie alle partijstandpunten delen. Diezelfde tevredenheid heeft hij als blijkt dat 86 procent tegen euthanasie is in geval van dementie. ,,Die ruime afwijzing bij zowel CDA als ChristenUnie-stemmers gaat verder dan minister Donner op dit punt. Daar ben ik blij mee.

Het verschil in denken tussen CDA en de ChristenUnie kan Rouvoet ,,wel plaatsen'' als hij ziet in hoeverre mensen zich voor hun standpuntbepaling laten leiden door hun geloofsovertuiging. ,,Zeker ten aanzien van het leven en het huwelijk zoeken wij in de Bijbel ons ankerpunt. Het leven is een geschenk van God, al zien we ook de worsteling als het gaat om het lijden van de mens. Die mens willen we niet in de steek laten. Daarom zeg ik 'nee' tegen euthanasie en 'ja' tegen palliatieve zorg.''

Kerken

Zonder omwegen beaamt Rouvoet de conclusie uit het ND-onderzoek dat de stemmers op CDA en ChristenUnie het spreken van de kerken onduidelijk vonden. ,,Een krachtig spreken van de kerken heb ook ik gemist. Dat was me in het debat zeer welkom geweest. Het overlegorgaan van de kerken met de overheid, CIO, was vanwege verdeeldheid niet in staat zich over euthanasie uit te laten. Die kerkelijke verdeeldheid heeft me geraakt. In het debat in de Kamer kreeg ik die verdeeldheid van de kerken ook om de oren.'' Deputaten van de kleine reformatorische kerken en ook de bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk hebben zich wel uitgesproken tegen euthanasie.

Dat een op de twee stemmers op Rouvoets partij zegt dat het euthanasiestandpunt bij de stemkeus ,,geen rol'' heeft gespeeld, vindt hij een ,,belangrijk gegeven''. ,,Kennelijk zijn er meer redenen om op de ChristenUnie te stemmen. Voor ons is het geen reden minder uitgesproken te zijn. Euthanasie was, is en blijft voor ons een heel belangrijk thema dat we op de politieke agenda willen blijven zetten.''

Het Kamerlid is geschrokken van het lage percentage dat met de huisarts spreekt over het eigen levenseinde. ,,Zeker bij ziekte en/of ouderdom moet je van elkaar weten waar je staat. Praat erover met je arts.''

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari