Arie Slob: VVD moet scholen meer keuzevrijheid geven

woensdag 02 februari 2005 11:35

Dit artikel is verschenen in het Nederlands Dagblad

VVD blijft zich verzetten tegen vrije schooltijden

van onze redactie politiek

DEN HAAG - De VVD moet vandaag laten zien of ze scholen echt meer keuzevrijheid wil geven. Dat kan door de plannen van het kabinet over de lestijden in het basisonderwijs te steunen, vindt ChristenUnie-Kamerlid Slob. De VVD is dat echter niet van plan.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de mogelijkheid van scholen om zelf te bepalen hoelang een schooldag duurt. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) wil scholen die ruimte geven, waardoor er lesweken van vier dagen kunnen ontstaan. Voorwaarde is wel dat de ouders bij de besluitvorming betrokken worden en dat de activiteiten van de kinderen evenwichtig over de dag worden verspreid.

In de Tweede Kamer is echter vooralsnog geen meerderheid voor de plannen van de minister te vinden. Alleen CDA, LPF, ChristenUnie en SGP steunen Van der Hoeven, de overige partijen zijn tegen. Onbegrijpelijk, vindt ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob, die vooral de VVD verwijt scholen geen echte keuzevrijheid te bieden. ,,De VVD moet nu kleur bekennen. De partij heeft altijd de mond vol van autonomie en keuzevrijheid voor scholen, maar nu blokkeert ze het voorstel van de minister. En dat terwijl de minister de keuzevrijheid aan stevige voorwaarden heeft gebonden. De VVD vertrouwt de scholen gewoon niet'', aldus de ChristenUnie-politicus.

VVD-Kamerlid Eric Balemans is echter niet van plan zijn standpunt te wijzigen. ,,Autonomie van scholen is goed, maar geen doel op zichzelf. De keuzevrijheid mag nooit ten koste gaan van de leerlingen en dat is in dit voorstel wel het geval. Als kinderen straks maar vier dagen les krijgen, worden de lestijden op die dagen langer. Aan het eind van de dag zijn de leerlingen gewoon te moe om nog lesstof op te nemen.''

Volgens Slob heeft de minister dit echter ondervangen door te eisen dat er sprake moet zijn van een evenwichtige spreiding van activiteiten op een dag. ,,De echte reden is dat de VVD veel telefoontjes krijgt van ouders. Die willen niet dat er een vierdaagse schoolweek komt, omdat ze dan extra oppas moeten regelen.'' Ook dit is echter door de minister ondervangen, meent de ChristenUnie-politicus, omdat ouders bij de besluitvorming betrokken moeten worden. Balemans weerspreekt echter dat zijn partij onder druk van ouders tegen de plannen van de minister is. ,,Wij beoordelen elk voorstel op zijn eigen merites. Maar ik zal niet ontkennen dat veel ouders in de VVD-achterban, maar ook daarbuiten, tegen ons zeggen: doe ons dit niet aan. Veel ouders zijn twee- of anderhalfverdieners en moeten dus meer oppas regelen.'' De noodzakelijke betrokkenheid van ouders bij de besluitvorming doet daaraan niets af, meent Balemans. ,,Als 51 procent van de ouders op een school bijvoorbeeld voor een vierdaagse werkweek is, kan 49 procent wel in de kou komen te staan.''

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari