Communicatie kabinet mist regie

woensdag 23 februari 2005 16:30

Arie Slob wil gedragscode om verwarrende communicatie te voorkomenDe communicatie van het kabinet mist regie. Bewindslieden praten voor hun beurt of praten over zaken die onder de verantwoordelijkheid van een collega vallen. In het algemeen overleg over pers en politiek somde Arie Slob een aantal recente voorbeelden op: “Iedereen doet maar wat en roept maar wat. Er is geen regie. Dat is niet alleen voor het parlement, maar ook voor de burgers uitermate verwarrend. De betrouwbaarheid van de overheid is in het geding”.

Foto stoel regisseurArie Slob wil gedragscode om verwarrende communicatie te voorkomen

De communicatie van het kabinet mist regie. Bewindslieden praten voor hun beurt of praten over zaken die onder de verantwoordelijkheid van een collega vallen. In het algemeen overleg over pers en politiek somde Arie Slob een aantal recente voorbeelden op: “Iedereen doet maar wat en roept maar wat. Er is geen regie. Dat is niet alleen voor het parlement, maar ook voor de burgers uitermate verwarrend. De betrouwbaarheid van de overheid is in het geding”. Slob bepleit een gedragscode voor bewindslieden: “De communicatiemissers van het kabinet onderstrepen dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over ‘lekken’ en ‘proefballonnen’ en dat soort zaken. Die afspraken moeten publiek gemaakt worden, zodat mijn collega’s en ik de bewindslieden er ook op aan kunnen spreken”.

Slob onderstreept dat er talloze voorbeelden te noemen zijn van het gebrek aan regie inzake de communicatie van het kabinet. In de aanloop naar Prinsjesdag lag de hele begroting al op straat. Slob noemde in het overleg de meest recente voorbeelden. Inzake de kerncentrale Borssele ging minister Bot z’n boekje te buiten. Dat noodzaakte staatssecretaris Van Geel om vervolgens ook publieke uitspraken te doen. Gevolg: spoeddebat. En inzake de bewaking van Kamerleden bemoeide minister Zalm zich met zaken die niet tot zijn verantwoordelijkheid behoren en was er een uitpraatsessie met collega Donner nodig.
 
Slob noemt ook het optreden van minister De Graaf inzake de gekozen burgemeester: “Er is nog veel onzekerheid over de noodzaak van een grondwetswijziging en ondertussen trekt de minister in een touringcar door het land om campagne te voeren en wekt hij in een brochure de indruk dat alles al in kannen en kruiken is”. Hij is ook kritisch over staatssecretaris Wijn, die in een interview tornt aan de bevoegdheid van gemeenten om zelf belastingen te heffen: “Na een moeizaam traject hebben de verschillende overheden recent een convenant gesloten en dan fietst de staatssecretaris daar weer dwars doorheen”. Tenslotte noemt hij staatssecretaris Nicolaï, die onlangs een pleidooi hield voor het afschaffen van de landbouwtoeslagen. Slob: “Pas in 2003 is er tot invoering besloten en over een paar jaar zijn deze toeslagen goed voor ongeveer 60% van het inkomen van de agrariërs. Minister Veerman moest Nicolaï meteen op de vingers tikken met de mededeling dat afschaffing niet aan de orde is”.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari