Vragen over Huisvesting Shared Service Centre SCC Veenhuizen

donderdag 17 februari 2005 13:56

Vragen van André Rouvoet aan de minister van Justitie over de huisvesting van een Shared Service Centre (SSC) in Veenhuizen.

Met antwoord.

Vragen van André Rouvoet aan de minister van Justitie over de huisvesting van een Shared Service Centre (SSC) in Veenhuizen. (Ingezonden 17 februari 2005)
 1. Bent u op de hoogte van de plannen om het SSC-Noordoost van de Dienst Justitiële Inrichtingen niet in Assen maar in Veenhuizen te vestigen?
 2. Is het waar dat de kosten om de vestiging van het SSC in Veenhuizen te realiseren veel hoger zullen zijn dan indien de keuze zou zijn gemaakt om het SSC-Noordoost in het pand te huisvesten dat in beginsel in Assen beschikbaar is?
 3. Is het waar dat de geplande huisvesting in Veenhuizen een pand betreft waarin voorheen een wasserij was gevestigd? Bestaat er een reëel risico dat de grond daaronder/daaromheen verontreinigd is en gesaneerd moet worden? Is bekend welke extra kosten daarmee zijn gemoeid?
 4. Welke gevolgen heeft huisvesting van het SSC-Noordoost in Veenhuizen in plaats van in Assen voor de gemiddelde reiskosten en reistijden van het personeel?
 5. Indien de kosten van huisvesting in Veenhuizen inderdaad veel hoger zijn dan van huisvesting in Assen, kunt u aangeven om welke reden toch voor Veenhuizen is gekozen?
 6. Bent u, indien de antwoorden op de hierboven gestelde vragen daar aanleiding toe geven, bereid het besluit terug te draaien, uit oogpunt van een verantwoord gebruik van overheidsmiddelen?
 
Antwoord
Antwoord van minister Donner (Justitie). (Ontvangen 14 maart 2005)
 1. Ja.
 2. Ik verwijs u voor het antwoord op deze vraag naar het antwoord op vraag 5.
 3. Ja, het was bekend dat voorheen op deze plaats een wasserij gevestigd was.
  De verontreiniging is al jaren bekend. De sanering dient ongeacht het toekomstige gebruik plaats te vinden.
  Deze (Rgd-)kosten van circa € 870.000 staan dus los van het besluit om de SSC in Veenhuizen te huisvesten. De sanering wordt op korte termijn aanbesteed. De sanering zal overeenkomstig bestaande regelingen worden uitgevoerd.
 4. De effecten voor reiskosten en reistijden zijn gemiddeld neutraal.
 5. De kosten voor het SSC in Veenhuizen vallen hoger uit omdat het beschikbare Justitiepand een monumentaal karakter heeft. Op het beschikbare Justitiepand in Veenhuizen rust nog een langdurige huurverplichting (2019), dus Justitie draagt sowieso deze kosten. Gelet op het bovenstaande en het antwoord op vraag 4 is na een zorgvuldig afwegingsproces gekozen voor Veenhuizen.
 6. Nee. Gelet op het voorgaande is er geen reden het besluit te heroverwegen.
 
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari