Vragen over Situatie door tsunami getroffen Birmezen in Thailand

woensdag 16 februari 2005 13:57

Vragen van het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de situatie van de door de tsunami getroffen Birmezen in Thailand.

Met antwoord.

Vragen van het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de situatie van de door de tsunami getroffen Birmezen in Thailand. (Ingezonden 16 februari 2005)
 1. Bent u op de hoogte van de benarde situatie waarin in Thailand wonende Birmese slachtoffers van de tsunami zich bevinden?1
 2. Heeft u een verklaring voor het verschil tussen de gegevens van de Thaise autoriteiten waaruit blijkt dat slechts twee Birmezen zijn omgekomen als gevolg van de tsunami en de schattingen2 die in omloop zijn volgens welke het werkelijke dodental veel hoger ligt en het vele honderden dodelijke slachtoffers betreft, misschien zelfs duizenden?
 3. Is het waar dat de Birmezen die de ramp overleefd hebben en hun identiteitspapieren kwijt zijn, zich in mensonterende omstandigheden moeten verschuilen, als ze niet willen dat ze door de Thaise autoriteiten worden opgepakt en het land worden uitgezet?
 4. Deelt u de conclusie dat de Birmese overlevenden van de tsunami niet alleen te lijden hebben van de gevolgen van de ramp, maar ook nog eens het nodige te duchten hebben van de Thai en dan vooral van de Thaise politie?
 5. Bent u bereid om (in EU-verband) druk uit te oefenen op de Thaise autoriteiten om te voorkomen dat legale Birmese migranten die door de ramp hun identiteitspapieren zijn kwijtgeraakt de grens worden overgezet naar Birma, en te bevorderen dat hen in plaats daarvan een nieuwe werkvergunning wordt verschaft?
 6. Bent u bereid humanitaire initiatieven van lokale Thaise en Birmese hulporganisaties, die opkomen voor deze zwaar getroffen groep, te steunen? Ziet u nog andere mogelijkheden om de getroffen Birmezen in Thailand te ondersteunen?
1 Trouw, 15 januari jl., «Vieze Birmezen schuilen in het bos»; de Volkskrant, 1 februari jl., «Lot Birmezen in Phuket onzeker».
2 de Volkskrant, 1 februari jl.
 
Antwoord
Antwoord van minister Van Ardenne-van der Hoeven (Ontwikkelingssamenwerking). (Ontvangen 29 maart 2005)
 1. Ja.
 2. Nee, het is niet bekend op welke wijze deze cijfers tot stand zijn gekomen en of ze betrouwbaar zijn. De regering zal, in samenwerking met betrokken organisaties, zich inspannen om helderheid te krijgen in deze cijfers.
 3. en 4 Het is bekend dat de Thaise overheid een hard beleid heeft jegens illegale immigranten. De EU heeft in het verleden bij de Thaise overheid aandacht gevraagd voor met name de humani-taire aspecten van deze kwestie. Er zijn betrouwbare berichten dat Birmese immi-granten op inhumane manier zijn behandeld na de tsunami en zijn uitgewezen naar Birma. Een bijkomend probleem is dat de Birmese ambassade in Thailand zich, in tegenstelling tot andere ambassades, in het geheel niet bekommert om de eigen onderdanen.
 1. Het kantoor van de International Organization for Migration(IOM) van de VN is reeds actief op dit terrein. De regering zal voorstellen dit onderwerp in EU-verband te bespreken.
 2. De ambassade in Bangkok heeft hierover contact met enkele niet-gouvernementele organisa-ties die activiteiten ontplooien op dit gebied en zal met hen overleggen wat in dit kader de beste aanpak is. Van de ambassade is vernomen dat tot dusver World Vision een opvangkamp voor Birmese migranten heeft ingericht. Het International Office for Migration(IOM) van de VN een missie naar het gebied heeft gestuurd.
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari