Vragen over Afspraken tussen Nederland en Congo

dinsdag 15 februari 2005 14:27

Vraag van de leden De Wit (SP), Klaas de Vries (PvdA), Lambrechts (D66), Vos (GroenLinks) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over de afspraken tussen Nederland en Congo over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Met antwoord.

Vraag van de leden De Wit (SP), Klaas de Vries (PvdA), Lambrechts (D66), Vos (GroenLinks) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over de afspraken tussen Nederland en Congo over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. (Ingezonden 15 februari 2005)
  1. Bent u bereid om vóór het einde van het Krokusreces 2005 de Kamer alle op dit moment geldende Terugkeerdocumenten te doen toekomen, zodat duidelijk is welke afspraken Nederland heeft gemaakt met landen die uitgeprocedeerde asielzoekers terugnemen?
Toelichting:
Deze vraag dient ter aanvulling op eerdere vragen terzake van dezelfde leden, ingezonden 11 februari 2005, (vraagnummer 2040508380).
 
Antwoord
Antwoord van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie).
(Ontvangen 22 februari 2005)
  1. De actuele verzameling Memoranda of Understanding (MoU) van Nederland met landen van terugkeer ligt ter vertrouwelijke inzage voor leden van Uw Kamer1. Openbaarmaking van deze documenten is in strijd met het belang van de betrekkingen van Nederland met de betreffende landen of regio’s van herkomst.
    Naast de genoemde MoU’s is Nederland partij bij of is gebonden door een aantal formele terug- en overnameverdragen. Het betreft verdragen – in Benelux verband – met: Bulgarije, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Roemenië, Servië en Montenegro, Slovenië, Slowakije en Zwitserland en – in Schengenverband – met Polen.
    Daarnaast zijn Europese terug- en overnameverdragen van kracht met: Hong Kong en Macao. De teksten van deze verdragen zijn gepubliceerd in de relevante publicatiebladen.
1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari