Vragen over Mogelijke sluiting van stemlokalen in Irak

vrijdag 04 februari 2005 14:48

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Koenders (PvdA) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de mogelijke sluiting van stemlokalen in Irak.

Met antwoord.

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Koenders (PvdA) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de mogelijke sluiting van stemlokalen in Irak. (Ingezonden 4 februari 2005)
 1. Kent u het bericht dat duizenden christenen in Irak afgelopen zondag, 30 januari 2005, niet hebben kunnen stemmen?1
 2. Is het waar dat in tenminste zes Noord-Iraakse steden de stemlokalen gesloten bleven, zonder dat dit vooraf bekend gemaakt was?
 3. Zijn u gegevens bekend welke groepen etnische en religieuze minderheden hierdoor gedupeerd zijn?
 4. Deelt u de aan Assyrische zijde bestaande overtuiging dat de sluiting van deze stemlokalen met name bedoeld was om Assyrische christenen te verhinderen hun stem uit te brengen, of houdt u het voor mogelijk dat dit de reden is?
 5. Bent u bereid om – indien de berichten op waarheid berusten – samen met andere (Europese) regeringen, naar de Iraakse autoriteiten en de gekozen Nationale Assemblee uw zorgen over de gang van zaken uit te spreken? Bent u bereid uw mogelijkheden te gebruiken zodat een herhaling hiervan voorkomen wordt bij de volgende verkiezingen in Irak?
1 www.nd.nl
 
Antwoord
Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 8 maart 2005)
 1. Ja.
 2. en 3. Op basis van beschikbare informatie kan gesteld worden dat de verkiezingen in de provincie Nineveh niet geheel vlekkeloos zijn verlopen en dat daarover formeel geklaagd is door Irakezen van christelijke huize.
  Uit onderzoek van de onafhankelijke Iraakse kiescommissie is gebleken dat zeker in één dorp (met grotendeels christelijke inwoners) het kieslokaal niet geopend is. Elders is een kieslokaal te laat geopend. De schatting is dat maximaal 12.000 personen, merendeels christenen, geen geldige stem hebben kunnen uitbrengen. Hoeveel daarvan ook daadwerkelijk voornemens waren hun stem uit te brengen, is niet bekend.
  Berichten dat in tenminste zes Noord-Iraakse steden de stemlokalen gesloten bleven zonder dat dit vooraf bekend was gemaakt, kunnen dezerzijds niet bevestigd worden.
 1. Voor zover bekend werden bovengenoemde stemlokalen niet of te laat geopend vanwege de veiligheidssituatie. Ik heb geen aanleiding aan te nemen dat het niet of te laat openen van de stemlokalen tot doel had Assyrische christenen te verhinderen hun stem uit te brengen.

 2. Binnen enkele weken zal de onafhankelijke kiescommissie van Irak met een rapport komen naar aanleiding van klachten met betrekking tot de verkiezingen. Vooruitlopend hierop zie ik geen aanleiding de Iraakse autoriteiten in dezen te benaderen.

 3. In algemene zin kan gesteld worden dat de Europese Unie van oordeel is dat de verkiezingen in Irak, gelet op de zeer moeilijke omstandigheden, op bevredigende wijze zijn verlopen.

 4. De Europese Unie zal de Iraakse autoriteiten bij het vervolg van het politieke proces en de aankomende volksraadplegingen (het constitutioneel referendum in het najaar en de algemene verkiezingen in december) blijven ondersteunen.

 5. Daarbij is uiteraard van belang dat alle Irakezen die dat wensen hun stem kunnen uitbrengen. De Europese Unie is van mening dat een brede vertegenwoordiging van de Iraakse samenleving bij het politieke en constitutionele proces verzekerd dient te worden.

 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari