Donatie blijft daad van naastenliefde

woensdag 02 maart 2005 23:53

ChristenUnie voor ADR-systeem, omdat aan voorwaarden wordt voldaanEen oplossing voor het tekort aan donororganen is voor veel mensen een zaak van leven of dood. Daarom heeft de ChristenUnie op een constructieve manier meegedacht over een verantwoord systeem voor orgaandonatie. Daarbij stond voorop dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om nee te zeggen en niemand tegen zijn wil als donor geregistreerd wordt.

Foto transportbox orgaantransplantatieChristenUnie voor ADR-systeem, omdat aan voorwaarden wordt voldaan
 
Een oplossing voor het tekort aan donororganen is voor veel mensen een zaak van leven of dood. Daarom heeft de ChristenUnie op een constructieve manier meegedacht over een verantwoord systeem voor orgaandonatie. Daarbij stond voorop dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om nee te zeggen en niemand  tegen zijn wil als donor geregistreerd wordt. Tineke Huizinga: “Orgaandonatie blijft met de voorgestelde waarborgen bij het systeem van Actieve Donor Registratie een bewuste keuze, een daad van naastenliefde”. Omdat aan de voorwaarden van de ChristenUnie is voldaan, kan de partij nu voor het ADR-systeem stemmen. Tineke Huizinga: “Ik heb aangegeven dat ik alleen voor dit systeem kan stemmen als er een instrument gevonden wordt dat uitsluit dat mensen tegen hun wil toch als donor geregistreerd worden. Dat is nu het geval”.
 
Op aandringen van de ChristenUnie worden alle burgers geïnformeerd over de verandering van het systeem. Vervolgens krijgen zij twee keer de mogelijkheid om de registratie te wijzigen en worden zij bij elk formeel bezoek aan het gemeentehuis geïnformeerd over de wijze waarop ze geregistreerd staan en hoe zij dat kunnen wijzigen. Daar komt nog bij dat de nabestaanden betrokken blijven bij de beslissing over orgaandonatie van de overledene.
 
Alle voorwaarden van de ChristenUnie worden verwerkt in de motie Kant, omdat de steun van de ChristenUnie nodig is voor een kamermeerderheid. De keuze voor of tegen orgaandonatie ligt nu bij de burger zelf. Dankzij de inbreng van de ChristenUnie is de positie van degenen die niet als orgaandonor geregisteerd willen worden nu gewaarborgd.
 
 
De motie:
 
 
Voorgesteld 3 maart 2005
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
constaterende, dat de Wet op de Orgaandonatie niet heeft geleid tot toename van de beoogde verhoging van het aantal orgaandonoren;
 
constaterende, dat van te veel mensen niet bekend is of men orgaandonor wil zijn;
 
van mening, dat alle maatschappelijke aanvaardbare mogelijkheden benut moeten worden die kunnen leiden tot verhoging van het orgaanaanbod, zodat mensen minder lang op de wachtlijst staan;
 
verzoekt de regering over te gaan tot invoering een Actief Donor Registratiesysteem, met  daarbij de volgende aanvullende randvoorwaarden:
-         burgers worden elke keer in persoon geïnformeerd door de gemeente over hoe zij in het donorregister staan, als zij voor het paspoort m identiteitsbewijs en rijbewijs op de afdeling burgerzaken  komen. Daarbij wordt  uitgelegd hoe het ADR-systeem werkt en op welke manier een registratie kan worden gewijzigd;
-         de huidige positie van nabestaanden blijft gehandhaafd;
-         er komt een duidelijke  startcampagne beginpunt van de overgang naar het nieuw systeem te markeren
-         er komt gerichte voorlichting voor analfabeten
 
en gaat over tot de orde van de dag,
 
Kant
Huizinga-Heringa
Lambrechts
Van Heteren
Tonkens
Nawijn
Lazrak
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari