Verslag Deconstitutionalisering raadvoorzitterschap Burgemeester en CdK

donderdag 03 maart 2005 11:37

Door: Arie Slob
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel hetgeen ertoe strekt de grondwettelijke regeling van het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten te deconstitutionaliseren. Deze leden stellen vast dat hiermee onder meer tegemoet wordt gekomen aan het breed gedragen bezwaar tegen het raadsvoorzitterschap van de gekozen burgemeester.
 
De steun van de leden van de ChristenUnie-fractie voor dit wetsvoorstel hangt mede af van de uiteindelijke steun in de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel dat de aanstellingswijze van de burgemeester deconstitutionaliseert en de steun in de Tweede en Eerste Kamer voor het wetsvoorstel ter introductie van de gekozen burgemeester. Zoals eerder aangegeven, gaat de voorkeur van de leden van de ChristenUnie-fractie nog steeds uit naar handhaving van de kroonbenoeming en raadvoorzitterschap van de burgemeester. Echter, voor de invoering van een gekozen burgemeester is het, naar de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie, wel noodzakelijk het raadvoorzitterschap te deconstitutionaliseren.
 
De leden van de ChristenUnie-fractie vinden de gehanteerde volgorde van parlementaire be-handeling van onderhavig wetsvoorstel, het wetsvoorstel ter deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de burgemeester en het wetsvoorstel ter introductie van de gekozen bur-gemeester onzorgvuldig. Bij invoering van de gekozen burgemeester per 2006, zal het raads-voorzitterschap nog niet zijn vervallen. Erkent de regering dat daardoor mogelijk een onge-wenste situatie ontstaat die, op grond van verkiezingen van 2007, bijna 2 jaar zal kunnen duren?

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari