Algemeen Overleg Rechtspositie politieke ambtenaren

03-02-2005 12:29 03-02-2005 12:29

Arie Slob acht het onverantwoord wanneer in tijden van het aanhalen van de broekriem voor grote groepen Nederlanders politici wel een grote financiële broek aantrekken of die aanmeten voor hun opvolgers. Bij werken voor de overheid hoort het te gaan om roeping en het dienen van de publieke zaak. Hij heeft op hoofdlijnen waardering voor het werk van de commissie-Dijkstal en de reactie daarop van het kabinet.
 
Een verhoging van de ministerssalarissen lijkt gezien de omstandigheden niet onrede-lijk, maar zou gefaseerd moeten worden ingevoerd omdat een verhoging in één keer van 30% moeilijk is uit te leggen in het licht van de bepleite gematigde inkomens-ontwikkeling, vooral aan allerlei beroepsgroepen die ook in salarisontwikkeling zijn achtergebleven. Een principe-besluit nu moet wel ruimte houden voor de uitvoerders in een volgende zittingsperiode aan-passingen te plegen op basis van de dan aan de orde zijnde maatschappelijke situatie. Het lijkt redelijk te beginnen met de 11%-correctie. De ontwikkeling van de inkomens van topambte-naren moet worden gestopt. De ministerssalarissen dienen de norm te zijn. Nevenfuncties ho-ren openbaar te worden gemaakt. Maximale transparantie is geboden, ook over de inkom-sten. Het aantal nevenfuncties is een aangelegenheid van de CdK en de desbetreffende pro-vinciale staten en van burgemeesters en hun gemeenteraad. Over de inkomsten dient de Tweede Kamer zich uit te spreken. Misschien is het aanbrengen van een plafond een oplossing.

De heer Slob gaat akkoord met de voorstellen tot versobering van de wachtgeld-regelingen in de richting van wat in de rest van de samenleving gangbaar is.
 
De hoge honoreringen aan de top van de ZBO’s dienen te worden aangepakt. Hij vraagt hoe de minister dat op korte termijn zal doen. De honorering van statenleden is blijven liggen. Wat de volgordelijkheid betreft, is het verkeerd eerst in te krimpen en daarna te praten over de taken. Er ligt een Kameruitspraak door een motie dienaangaande. Hij betreurt dat die weer wordt doorgeschoven en zou daarover eerder willen praten zodat er duidelijkheid ontstaat. Voor kleine fracties is de werkbelasting zeer hoog.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari