Algemeen Overleg Industriebeleid

donderdag 10 februari 2005 12:31

Arie Slob is opgevoed met de gedachte dat hij zijn zegeningen moet tellen, een voor een zelfs. Hij is dan ook blij met de Industriebrief, waarom hij bij de begrotingsbehandeling in 2003 heeft gevraagd. Hij constateert dat in de politiek, op het ministerie en in de industrie zelf een kentering is gekomen. Het onderwerp industrie leeft weer. Veel bestaand beleid is in de Industriebrief op een rijtje gezet. Er zijn ook nieuwe denkrichtingen in opgenomen, die moeten worden uitgewerkt.
 
Hij meent dat daar een goed tijdpad bij hoort. Het beleid zal voortdurend moeten worden aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Hij beschouwt de Industriebrief als een eerste werkdocument, onder de eerste verantwoordelijkheid van EZ, maar met betrokkenheid van andere ministeries. Vooral OCenW staat nog te veel op afstand. Voorts moeten de sociale partners en de lagere overheden worden gestimuleerd tot initiatieven, waarbij zij gebruik kunnen maken van landelijke kaders. Het blijft dan niet bij een enkele opleving van industriepolitiek, maar die wordt structureel steviger.
 
Uit onderzoeken blijkt dat de positie van de Nederlandse industrie best sterk is. De heer Slob kan echter niet om de daling op de ranglijst van het IMD heen. Door de relatief sterk gestegen arbeidskosten per eenheid product is de concurrentiepositie er niet sterker op geworden. Voor een verbetering, vooral ook vergeleken met omringende landen, is een gematigde loonontwikkeling van belang. De overheid moet de handen ineenslaan met bedrijfsleven en kennisinstellingen. Zij heeft een rol op fiscaal gebied, op het punt van de druk van wet- en regelgeving en in het stimuleren van kennis, vakmanschap en innovatie.
 
Hoewel de brief zal moeten worden uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld duidelijker moet worden waar welke verantwoordelijkheden liggen, ziet de heer Slob geen noodzaak om de brief te herschrijven. Met de ruime definitie van industrie die wordt gehanteerd bestaat het risico dat er te veel tegelijk wordt aangepakt. Vooral de sterke punten die blijken uit de sterkte/zwakteanalyse dienen te worden ontwikkeld. Hij vraagt aandacht voor de technologische topinstituten en voor het vakmanschap. Hij heeft destijds ook een motie ingediend bij de behandeling van de begroting van OCenW over Skills Masters, die unaniem is aangenomen. De volgende maand is er een driedaags evenement in Rotterdam, waar bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar kunnen worden gebracht, ondersteund door de politiek, om gecoördineerd de promotie van het beroepsonderwijs ter hand te nemen.
 
Verhalen als die van de VVD, dat het vmbo moet worden afgeschaft en dat men terug moet naar de vakscholen, vindt hij retoriek voor de Bühne. Skills Netherlands is zijns inziens een instituut waarvan meer gebruik moet worden gemaakt.In mei wordt in Helsinki WorldSkills georganiseerd. Dat kan een enorme uitstraling hebben naar het beroepsonderwijs. Nederland maakt zich sterk om in 2008 EuroSkills binnen de landsgrenzen te halen. Hij verzoekt de bewindslieden hiervoor in samenwerking met OCenW middelen vrij te maken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari