Verslag Omvang Nederlandse hulp

donderdag 24 maart 2005 12:42

Door: Tineke Huizinga
 
 
29 800 V         Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2005
 
Nr. 83             Brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de werkelijke omvang van de Nederlandse hulp
 
Schriftelijke bijdrage van de leden van de fractie van de ChristenUnie
 
De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van de korte brief en zijn van mening dat deze brief een helder - zij het in kort bestek - inzicht verschaft in de werkelijke omvang van de Nederlandse hulp.
 
De financiële impact van handelsbelemmeringen wordt in deze brief aangesneden. Naar aanleiding hiervan hebben de leden van de fractie van de ChristenUnie een viertal vragen aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.
Ten eerste zijn zij benieuwd naar een nadere onderbouwing om het Nederlandse aandeel uit te drukken aan de hand van het Bruto Nationaal Inkomen, terwijl het op het eerste gezicht voor de hand ligt de gevolgen van het verminderen van handelsbarrières te relateren aan import- en exportcijfers, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de doorvoerhavenfunctie van Nederland.
Ten tweede willen deze leden weten hoe valide de uitkomst van het LEI is betreffende de toe-name van de totale waarde van exporten van ontwikkelingslanden naar de EU. Is er, afhan-kelijk van het model dat gebruikt wordt, geen sprake van een enorme spreiding in geschatte uitkomsten?
Er wordt gesproken over een toename van de totale waarde van exporten van ontwikkelings-landen met 44,4 miljard euro. Maar, zo vragen deze leden ten derde, om welke ontwikkelings-landen gaat het dan voornamelijk? Gaat het hier vooral om de zogenaamde middeninkomens-landen, zoals Argentinië, Brazilië en Thailand of profiteren de allerarmste landen (veelal netto-importeurs van voedsel in met name Afrika) hier ook van?
Ten vierde en tot slot vragen deze leden welke conclusie de minister trekt uit de toename van de export die bereikt kan worden door de tarieven voor ontwikkelingslanden te verminderen of op nul te zetten? Welke gevolgen heeft dat voor haar beleid?
 
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari